Các bài lưu

LTNC-K62, bài 1: Giới thiệu môn học và nhắc lại kiến thức C/C++

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Giới thiệu môn học
 2. Nhắc lại kiến thức C/C++
 3. Bài tập

Nội dung thực hành:

 • 3 bài tập làm trên lớp
 • 3 bài tập về nhà
Đọc tiếp...

NMLT-K62: Điểm quá trình (lớp K62CNTT-07.NB2)

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp K62 CNTT07-NB2.

Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:

 • Điểm chuyên cần
 • Điểm bài tập về nhà
 • Điểm thưởng
 • Điểm bài giữa kỳ

Chú ý: Điểm quá trình chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học.

TTMã số SVLớpHọ và tênĐQT
1205106370062TH-VATrần Việt Anh5.7
2205106389662TH-VAPhạm Kiên Cường5.3
3205106394262HTHoàng Hải Đăng7.2
4205106397562TH-VAVũ Trọng Đạt7.1
5205106366262TH-VANguyễn Minh Đức7
6205106358662TH-VAQuản Việt Dũng7
7205106386462TH-VALưu Ánh Dương5.8
8205106345662TH-VANguyễn Minh Hiếu5.9
9205106352862TH-VANguyễn Minh Hiếu6.1
10205106051562TH-VAHoàng Yến Hoa6.5
11205106383662TH-VAĐỗ Duy Hùng6.5
12205106068562TH-NBPhạm Thanh Sơn8.3
13205106373762TH5Nguyễn Đình Thắng6
14205106070762TH-NBNguyễn Mạnh Thắng6.9
15205106397062TH-NBTrần Đức Thành4.8
16205106351162TH-NBTrần Thanh Thảo5.9
17205106343462TH-NBThân Thị Thùy9.3
18205106385562TH-NBNguyễn Xuân Tiến4.6
19205106374062TH-NBNguyễn Văn Toản5.4
20205106343662TH-NBĐào Thị Kiều Trang9.7
21205106074362TH-NBTrần Thị Thùy Trang7.4
22205106380262TH-NBĐinh Xuân Trọng8.3
23205106075262TH-NBNguyễn Hữu Trường7.9
24205106397162TH-NBNguyễn Sỹ Trường6.9
25205106398162TH-NBTrần Văn Trường7.4
26205106380362TH-NBNguyễn Đình Tư8
27205106345862TH-NBMai Văn Từ5.8
28205106361062TH-NBLê Minh Tuấn6
29205106347062TH-NBBùi Thị Thu Uyên7.7
30205106387762TH-NBVũ Hoàng Việt7.1
31205106345162TH-NBNguyễn Tuấn Vũ10

Giảng viên,

Trương Xuân Nam

Đọc tiếp...

Linux-K62: Điểm quá trình 6 lớp K62

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Bảng dưới đây là điểm quá trình của 6 lớp K62 gồm CNTT04-NB, CNTT07, CNTT08, CNTT09, CNTT10, CNTT18.

Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:

 • Điểm chuyên cần
 • Điểm bài tập về nhà
 • Điểm thưởng
 • Điểm bài giữa kỳ

Chú ý: Điểm quá trình chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học.

TTMã số SVLớpHọ và tênĐQTGhi chú
1205106380262TH-NBĐinh Xuân Trọng10
2205106380362TH-NBNguyễn Đình Tư10
3205106361062TH-NBLê Minh Tuấn10
4205106375262TH5Đỗ Ngọc Lan10
5205106368162TH1Bùi Tuấn Minh10
6205106397762TH5Vũ Tiến Mạnh10
7205106346362TH2Trần Minh Ngọc10
8205106387462TH4Bá Thị Thư10
9205106387662TH4Trịnh Văn Tùng10
10205106347662PM2Nguyễn Thị Bích Ngọc10
11205106038562TH1Nguyễn Duy Anh10
12205106347562TH1Trần Công Hải10
13205106367662PM1Lê Đức Hưng10
14205106055562TH3Quách Xuân Huy10
15205106393762TH1Nguyễn Như Vinh10
16205106069362PM2Nguyễn Đức Tâm10
17205106380062TH5Đặng Văn Thiếp10
18205106380762TH1Lê Thanh Bắc9.5
19205106050862TH1Nguyễn Minh Hiếu9.5
20205106044862TH1Hoàng Nghĩa Đức9.2
21205106060562TH3Nguyễn Huy Mạnh9.2
22205106378362TH1Biện Anh Quân9.2
23205106066962PM1Nguyễn Duy Quang9.2
24205106079362TH3Sỹ Danh Vinh9.2
25205106386762TH1Phạm Thu Hằng9.2
26205106063862HTNguyễn Thị Nga9.2
27205106368862PM2Tạ Văn Vinh9.2
28205106051562TH-VAHoàng Yến Hoa9.2
29205106353362TH-NBTrần Việt Phương9.2
30205106346962TH-NBVũ Thanh Sơn9.2
31205106373762TH5Nguyễn Đình Thắng9.2
32205106379162PM2Nguyễn Văn An9.2
33205106391562TH1Bùi Tiến Đạt9.2
34205106379462TH4Nguyễn Trung Đức9.2
35205106384062TH4Nguyễn Sỹ Lâm9.2
36205106344862TH1Nguyễn Thị Mây9.2
37205106062962PM2Ngô Minh Nam9.2
38205106345062TH1Nguyễn Ngọc Yến Nhi9.2
39205106392862PM2Lê Trung Thành9.2
40205106073662TH2Nguyễn Văn Tiệp9.2
41205106381762TH5Nguyễn Phương Trinh9.2
42205106358462TH1Vũ Quang Trường9.2
43205106352762TH1Bùi Đức Tùng9.2
44205106358562TH1Nguyễn Thị Tươi9.2
45205106353862TH5Nguyễn Minh Đặng9.2
46205106048162TH4Bùi Đức Giang9.2
47205106053962TH1Tống Thèn Hùng9.2
48205106390462TH5Vũ Thị Như Ngọc9.2
49205106067362TH5Bạch Công Quyết9.2
50205106367062TH5Lê Văn Thắng9.2
51205106071462TH3Lê Quang Thành9.2
52205106357162TH2Phan Xuân Thành9.2
53205106393362TH4Phạm Quang Trung9.2
54205106381962TH4Phạm Quốc Việt9.2
55205106355862PM2Bùi Quang Huy9.2
56205106357962PM2Phạm Khánh Long9.2
57205106396762HTNguyễn Văn Lương9.2
58205106353162TH3Nguyễn Xuân Minh9.2
59205106346862TH3Phạm Lê Thưởng9.2
60205106368762PM1Nguyễn Anh Tú9.2
61205106397562TH-VAVũ Trọng Đạt8.5
62205106352862TH-VANguyễn Minh Hiếu8.5
63205106350962TH-NBBùi Văn Phú8.5
64205106377362TH-NBNguyễn Thế Quang8.5
65205106351162TH-NBTrần Thanh Thảo8.5
66205106343462TH-NBThân Thị Thùy8.5
67205106385562TH-NBNguyễn Xuân Tiến8.5
68205106343662TH-NBĐào Thị Kiều Trang8.5
69205106074362TH-NBTrần Thị Thùy Trang8.5
70205106398162TH-NBTrần Văn Trường8.5
71205106345862TH-NBMai Văn Từ8.5
72205106347062TH-NBBùi Thị Thu Uyên8.5
73205106387762TH-NBVũ Hoàng Việt8.5
74205106345162TH-NBNguyễn Tuấn Vũ8.5
75205106037462PM2Trần Thanh An8.5
76205106361362TH1Nguyễn Hồng Anh8.5
77205106350462TH2Bùi Anh Đức8.5
78205106360162PM2Đoàn Thị Bích Hảo8.5
79205106054262PM2Đỗ Duy Hưng8.5
80205106362062TH2Lê Quang Huy8.5
81205106055762TH4Nguyễn Thị Huyền8.5
82205106057762PM2Nguyễn Văn Lịch8.5
83205106067462PM2Nguyễn Trung Quyết8.5
84205106378462TH3Phạm Văn Sơn8.5
85205106379862TH1Đỗ Thiện Tài8.5
86205106358362PM2Trần Văn Toán8.5
87205106347862TH4Nguyễn Kim Báu8.5
88205106040762TH5Bùi Thị Linh Chi8.5
89205106345562TH2Phạm Văn Hân8.5
90205106363062TH5Nguyễn Đức Hiếu8.5
91205106051062TH5Nguyễn Văn Hiếu8.5
92205106381162TH1Giang Văn Lâm8.5
93205106384362TH4Nguyễn Văn Mạnh8.5
94205106067762TH4Trần Thị Quỳnh8.5
95205106068262TH1Nguyễn Thái Sơn8.5
96205106393262TH4Nguyễn Đức Trình8.5
97205106371462TH5Nguyễn Đức Tuyên8.5
98205106389162PM1Phạm Minh Nhật8.5
99205106390562PM2Trần Văn Phúc8.5
100205106373662TH3Nguyễn Đăng Toàn Thắng8.5
101205106346162PM2Phạm Văn Thuấn8.5
102205106372562PM1Nguyễn Minh An8.5
103205106394262HTHoàng Hải Đăng8.5
104205106042962TH3Lê Tiến Đạt8.5
105205106388062PM2Lê Tuấn Đạt8.5
106205106045762TH1Nguyễn Việt Đức8.5
107205106046662TH1Nghiêm Đình Dũng8.5
108205106388362PM2Nguyễn Trung Hiếu8.5
109205106360562TH3Cao Bá Lợi8.5
110205106061662TH1Nguyễn Quang Minh8.5
111205106368462PM1Nguyễn Trọng Ninh8.5
112205106355262TH1Vũ Như Phong8.5
113205106067862TH1Nguyễn Thế Sang8.5
114205106346762PM1Đặng Tiến Sơn8.5
115205106069062TH1Nguyễn Đình Tam8.5
116205106393462TH1Nguyễn Đức Tuấn8.5
117205106369962TH1Đàm Viết Vương8.5
118205106079962PM1Nguyễn Thị Yến8.5
119205106350662PM2Trần Xuân Đức8.5
120205106362862TH5Nguyễn Trường Giang8.5
121205106356362TH5Hoàng Thị Thu Loan8.5
122205106351662TH5Nguyễn Hoàng Long8.5
123205106381362TH1Nguyễn Hữu Lực8.5
124205106392662TH5Vũ Thị Diễm Quỳnh8.5
125205106352562TH3Nguyễn Hữu Tài8.5
126205106359462PM1Phạm Phương Trang8.5
127205106374162TH5Nguyễn Công Trường8.5
128205106074662HTNguyễn Đức Trọng7.9
129205106374062TH-NBNguyễn Văn Toản7.7
130205106040262PM2Trịnh Quốc Bảo7.7
131205106042062PM2Nguyễn Đức Cường7.7
132205106377562TH4Đào Tiến Dũng7.7
133205106350062TH5Tạ Hoàng Phi Hùng7.7
134205106396862TH1Đặng Thành Nam7.7
135205106370962PM2Hà Trung Tiến7.7
136205106358762TH1Nguyễn Tiến Đạt7.7
137205106369362TH5Nguyễn Quang Hải7.7
138205106357862TH5Bùi Văn Khải7.7
139205106366662TH2Dương Trường Phong7.7
140205106344562TH4Phùng Kí Tài7.7
141205106387162TH2Đàm Hữu Thành7.7
142205106079062TH2Nguyễn Thành Vinh7.7
143205106385962PM1Nguyễn Kỳ Anh7.7
144205106380562TH3Nguyễn Quốc Anh7.7
145205106377862TH3Phạm Công Khanh7.7
146205106360762TH3Dương Như Sơn7.7
147205106349062PM2Lê Duy Thái7.7
148205106379962TH3Đinh Quang Thao7.7
149205106371062PM1Lê Hữu Tiến7.7
150205106372462PM1Đỗ Cao Trí7.7
151205106390862TH3Nguyễn Huy Trường7.7
152205106380462TH3Lưu Việt Anh7.7
153205106397362TH1Trần Ngọc Bình7.7
154205106042162TH3Nguyễn Hùng Cường7.7
155205106375062TH1Nguyễn Việt Hoàng7.7
156205106053262TH3Đỗ Minh Hùng7.7
157205106353562TH1Nguyễn Duy Thắng7.7
158205106364862TH1Lương Thành Trung7.7
159205106374462PM1Phạm Thị Lan Anh7.7
160205106072262TH3Nguyễn Thị Hương Thảo7.7
161205106370062TH-VATrần Việt Anh6.9
162205106358662TH-VAQuản Việt Dũng6.9
163205106383662TH-VAĐỗ Duy Hùng6.9
164205106068562TH-NBPhạm Thanh Sơn6.9
165205106070762TH-NBNguyễn Mạnh Thắng6.9
166205106075262TH-NBNguyễn Hữu Trường6.9
167205106397162TH-NBNguyễn Sỹ Trường6.9
168205106345262PM2Vũ Chí Thành6.9
169205106348262TH4Hoàng Anh Tuấn6.9
170205106071962TH4Dương Văn Thao6.9
171205106383062TH3Bùi Tiến Dũng6.9
172205106382362TH3Trần Bảo Khánh6.9
173205106040162TH3Trần Đức Bảo6.9
174205106047762TH1Bùi Phạm Khánh Duy6.9
175205106349262TH5Đặng Đức Chung6.9
176205106389662TH-VAPhạm Kiên Cường6.2
177205106366262TH-VANguyễn Minh Đức6.2
178205106386462TH-VALưu Ánh Dương6.2
179205106345662TH-VANguyễn Minh Hiếu6.2
180205106387062TH-NBNguyễn Hoàng Sơn6.2
181205106397062TH-NBTrần Đức Thành6.2
182205106387962TH2Lê Hoàng Cường6.2
183205106054962TH1Vũ Duy Hưởng6.2
184205106384162TH1Lê Thùy Linh6.2
185205106376562HTNguyễn Tiến Dũng6.2
186205106060962TH3Đỗ Ngọc Minh6.2
187205106054462TH5Nguyễn Quang Hưng6.2
188205106065262TH4Nguyễn Thị Thúy Oanh5.4
189205106372362TH5Nguyễn Đăng Tam5.4
190195106102561TH1Phan Văn Thành5.4
191195106058061TH3Trần Ngọc Cường5.4
192205106238362HTBùi Quang Huy5.4
193205106356462PM2Trần Nhật Minh4.6
194205106067562TH3Nguyễn Nguyệt Quỳnh4.6
195205106393962TH3Bùi Danh Chính6.2điều chỉnh
196205106369762HTĐỗ Đăng Thiên3.8
197205106397862PM1Nghiêm Đức Minh3.1
198205106395662HTNguyễn Thị Ngọc Dung1.5
199205106383162PM2Vũ Tuấn Dũng0cấm thi
200205106394462TH2Trần Đại Hùng0cấm thi

Giảng viên,

Trương Xuân Nam

Đọc tiếp...

TDTT-K62: Điểm quá trình (lớp song song 1-20-3)

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp song song 1-20-3.

Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:

 • Điểm chuyên cần
 • Điểm bài tập về nhà
 • Điểm thưởng
 • Điểm thi giữa kỳ

Chú ý: Điểm quá trình chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học.

TTMã số SVLớpHọ và tênĐQTGhi chú
11851061530HL-THNgô Kỳ Anh8
2175A071577HL-THĐỗ Đức Dũng0cấm thi
3175A071281HL-THĐỗ Lộc Dương4.5
4175A071375HL-THHoàng Minh Hiếu9
5195106070161TH3Lê Quý Hiếu0cấm thi
6195106070861TH3Nguyễn Văn Hiếu10
7175A071160HL-THTrần Quang Huy9
81851061869HL-THNguyễn Quý Thanh Lâm7
91851061338HL-THLê Thị Thùy Linh7.5
10175A071136HL-THNguyễn Tuấn Linh7
111851061681HL-THVũ Thành Long7.5
121851061960HL-THĐoàn Hữu Mạnh8
131851061718HL-THPhạm Hoàng Minh7.5
14175A071138HL-THLê Minh Quang9
151851061626HL-THHoàng Văn Sơn8
16175A071381HL-THNguyễn Xuân Thiều5
171851060370HL-THĐỗ Thành Trung7.5
18195106113261TH2Lý Thường Vụ9

Giảng viên,

Trương Xuân Nam

Đọc tiếp...

Linux-K62, bài 9: Cài đặt các dịch vụ cơ bản của máy chủ Internet

Chưa có bình luận

Nội dung lý thuyết của buổi này:

 1. Khái niệm máy chủ internet
 2. LAMP
 3. Phân tích hoạt động máy chủ và sửa lỗi
 4. Giao diện quản trị từ xa (remote control panels)
  • Quản trị từ xa với internet server
  • Các kiểu công cụ quản trị từ xa
  • Quản trị từ xa với giao diện web
  • Phân cấp người dùng với RCP

Nội dung thực hành:

 • Sử dụng phần mềm portable VirtualBox và các máy ảo đã tạo xong từ các buổi trước, nếu gặp lỗi thì xem lại bài trước và tải lại phần mềm
 • Làm các bài tập trong file bài tập thực hành L6
Đọc tiếp...

Linux-K62, bài 8: Dịch vụ trên linux và quản trị một số dịch vụ cơ bản

Chưa có bình luận

Nội dung lý thuyết của buổi này:

 1. Dịch vụ trên linux
  • Quá trình khởi động linux
  • Dịch vụ (service)
  • Quản lý dịch vụ
 2. Một số dịch vụ cơ bản trên linux
  • Một số khái niệm về mạng IP
  • Các tập tin cấu hình mạng
  • Dịch vụ mạng (network)

Nội dung thực hành:

 • Sử dụng phần mềm portable VirtualBox và các máy ảo đã tạo xong từ các buổi trước, nếu gặp lỗi thì xem lại bài trước và tải lại phần mềm
 • Làm các bài tập trong file bài tập thực hành L5
Đọc tiếp...

Algorithms-K58-PM: Điểm quá trình (2 lớp K59PM)

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Bảng dưới đây là điểm quá trình của 2 lớp 59PM1.01 và 59PM2.01.

Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:

 • Điểm chuyên cần
 • Điểm bài tập trên SPOJ
 • Điểm bài tập về nhà
 • Điểm thưởng
 • Điểm thi giữa kỳ

Chú ý:

 1. Điểm quá trình chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học.
 2. Nếu có ý kiến về điểm quá trình của cá nhân, cần email cho thầy giáo trước 12h00 trưa ngày 12/12/2020.
 3. Để đảm bảo công bằng cho các bạn sinh viên, bộ môn quyết định tất cả các bạn sẽ thi cuối kỳ trên máy tính của nhà trường (thay vì được chọn sử dụng laptop cá nhân) – các bạn đặc biệt chú ý.
TTMã số SVLớpHọ và tênĐiểm QTGhi chú
1175A07159259PM1Vy Đông A5.1
2175A07140859PM1Lê Vũ Hoàng Anh9.3
3175A07141459PM1Đỗ Văn Bách7.3
4175A07136159PM1Nguyễn Bá Chiến8
5175A07146759PM1Lê Đăng Công7.4
6175A07154259PM1Nguyễn Văn Cường6.9
7175A07133159PM1Nguyễn Tấn Dũng6.2
8175A07152659PM1Đặng Thế Dương6.3
9175A07146459PM1Nguyễn Đình Dương7.6
10175A07134759PM1Quách Thùy Dương7.4
11175A07118459PM1Dương Tiến Đạt9
12175A07150859PM1Hoàng Thành Đạt7.9
13175A07115559PM1Đặng Văn Đoàn5.6
14175A07140259PM1Nguyễn Thái Đức0cấm thi
15175A07117659PM1Đỗ Thị Hải7.4
16175A07142159PM1Đào Trung Hiếu4.5
17175A07124359PM1Vũ Minh Hiếu5.4
18175A07153159PM1Nguyễn Thị Hoa10
19175A07149759PM1Đỗ Văn Hoàng7.3
20175A07127359PM1Đinh Vạn Hùng10
21175A07219959PM1Bùi Văn Huy6.3
22175A07214959PM1Nguyễn Quang Huy6.7
23175A07152359TH2Vũ Hữu Huynh8.5
24175A07128759PM1Nguyễn Đức Huỳnh7.3
25175A07142259PM1Nguyễn Doãn Hưng6.7
26175A07144759PM1Dương Trung Kiên6.7
27175A07118559PM1Nguyễn Trung Kiên9.5
28175A07145359PM1Phạm Trung Kiên6.6
29175A07145959PM1Trần Quốc Liêm6
30175A07146659PM1Hoàng Thị Mai Loan7.7
31175A07155159PM1Lê Văn Long6.8
32175A07135959PM1Đỗ Hữu Minh3.4
33175A07151559TH2Đỗ Ngọc Minh5
34175A07127959PM1Nguyễn Văn Minh6.8
35175A07117259TH2Dương Đức Nam9.5
36175A07156459PM1Trần Đức Nghĩa7.7
37175A07155859PM1Bùi Văn Ngự7.8
38175A07137859PM1Nguyễn Đình Khánh Nhật6.9
39175A07117859PM1Bùi Ngọc Oanh7.5
40175A07151759PM1Phan Quang Phúc4.7
41175A07145259PM1Phạm Như Phương7.2
42175A07163059PM1Nguyễn Đình Quang6.1
43175A07118659PM1Bùi Xuân Quân7.3
44175A07117359PM1Nguyễn Trọng Sáng9.1
45175A07227859PM1Khounpasird Singlattana9.1
46175A07126859PM1Nguyễn Ngọc Sơn8.7
47175A07120259PM1Lê Việt Tân0cấm thi
48175A07137759TH2Nguyễn Đình Thắng4.8
49175A07138859PM1Đỗ Hoành Thọ7.6
50185117190260PM2Ngô Xuân Trà9.7
51175A07114559PM1Lê Vũ Trân6
52175A07136059PM1Trịnh Xuân An Trung6
53175A07140559PM1Vũ Xuân Trường7
54175A07136659TH2Dương Đình Tú8.8
55175A07121859PM1Đỗ Trọng Tụ6.4
56175A07140059PM1Nguyễn Minh Tuấn4.1
57175A07124259PM1Tô Thanh Tuấn6.3
58175A07141559PM1Phùng Thế Việt8.2
59175A07152259PM1Đặng Đức Vũ3.7
60175A07156159PM1Lê Anh Vũ7.7
61175A07123359PM2Đoàn Thế Anh0cấm thi
62175A07129759PM2Nguyễn Quang Anh8.5
63175A07121259PM2Nguyễn Tiến Anh6.3
64165106088858TH4Phạm Quang Anh0cấm thi
65175A07127759TH3Vũ Thị Ngọc Anh8.5
66175A07115759PM2Đỗ Văn Bách7.8
67165106099558TH4Lê Thắng Cảnh6.3
68175A07062859PM2Dương Quang Chiến4.2
69175A07226959PM2Nguyễn Việt Chinh7.1
70175A07128559PM2Phạm Việt Cường7.9
71175A07125859PM2Nguyễn Mạnh Dũng4.2
72175A07062059PM2Vũ Mạnh Dũng10
73175A07132259PM2Ngô Văn Duy7.1
74175A07113259PM2Tống Đức Duy7
75175A07112459PM2Trần Thái Dương1.6
76175A07114059PM2Nguyễn Đình Đào7.7
77175A07141759PM2Đặng Tiến Đạt4.2
78175A07128859PM2Hoàng Đức Đạt7.3
79175A07123159PM2Nguyễn Tiến Đạt6.6
80175A07132459PM2Phan Văn Đạt5.9
81175A07139859TH1Bùi Văn Đức6
82175A07131059PM2Trần Quang Đức7.2
83175A07134159PM2Trần Thu Giáng9
84175A07140359PM2Nguyễn Ngọc Hà6.7
85175A07152759PM2Ngô Văn Hải8.4
86175A07144559PM2Nguyễn Đức Hải0cấm thi
87175A07123059PM2Đào Nguyệt Hằng7.9
88175A07155359PM2Nguyễn Minh Hiệp6.7
89175A07126259PM2Lê Minh Hiếu6.2
90175A07144059PM2Nguyễn Trọng Hiếu6.5
91175A07119759PM2Nguyễn Nhân Hiệu5.9
92175A07131159PM2Nguyễn Đình Hồng8
93175A07116959PM2Hoàng Thị Hồng Huế8.3
94175A07127159PM2Lê Tuấn Hùng8.4
95165106100858TH3Trần Tuấn Hùng3.4
96175A07122459PM2Nguyễn Đình Quang Huy3.1
97175A07131459PM2Nguyễn Quang Huy7.5
98175A07113459PM2Nguyễn Thái Huy0cấm thi
99175A07122359PM2Trần Đức Huy4.3
100175A07119459PM2Nguyễn Văn Hưng9.5
101165106072258TH4Phạm Thành Hưng0cấm thi
102175A07065259PM2Vũ Tiến Hưng6.3
103175A07116759TH1Nguyễn Văn Hữu6.7
104175A07121659PM2Đặng Khải5.6
105175A07127859PM2Hoàng Quốc Khánh7.4
106175A07128959PM2Nguyễn Gia Khánh2.8
107175A07051359PM2Hoàng Trường Khương3
108175A07123559PM2Nguyễn Trung Kiên4.7
109175A07131759PM2Nguyễn Thị Liên7.2
110175A07150759PM2Chu Thị Mai9.2
111175A07124659PM2Dương Đức Minh5
112175A07157659PM2Nguyễn Hoài Nam0cấm thi
113175A07066859PM2Nguyễn Hoàng Nam7.1
114175A07158659PM2Nguyễn Thị Hồng Nhung7
115175A07121559PM2Mai Hồng Phong0cấm thi
116175A07115859PM2Cao Xuân Phúc5.6
117175A07155059PM2Trần Thu Phương9
118175A07116359PM2Vũ Trí Sơn5.9
119175A07226259PM2Nguyễn Như Thịnh7.5
120175A07119059PM2Lê Bá Thọ2.2
121175A07114859PM2Nghiêm Thị Thủy6.1
122175A07114259PM2Lê Hồng Thúy6.7
123175A07106959PM2Nguyễn Quang Tú6.7
124175A07136559PM2Vũ Quốc Tuấn6.5
125175A07125459PM2Nguyễn Thanh Tùng4.9
126175A07119259PM2Nguyễn Thị Hải Yến7.1

Giảng viên,

Trương Xuân Nam

Đọc tiếp...

Linux-K62, bài 7: Quản lý gói và x-windows

Chưa có bình luận

Nội dung lý thuyết của buổi này:

 1. Quản lý gói (phần mềm)
  1. Quản lý phần mềm trên linux
  2. Cài đặt phần mềm từ mã nguồn
  3. Cài đặt phần mềm từ script setup
  4. Cài phần mềm với bộ quản lý gói
  5. Quy ước đặt tên gói
  6. Ubuntu apt-*
  7. CentOS yum
 2. X-windows
  1. Cài đặt GNOME cho CentOS
  2. Một số hệ thống X khác

Nội dung thực hành:

 • Sử dụng phần mềm portable VirtualBox và các máy ảo đã tạo xong từ các buổi trước, nếu gặp lỗi thì xem lại bài trước và tải lại phần mềm
 • Làm các bài tập trong file bài tập thực hành L4
Đọc tiếp...

Linux-K62, bài 6: Tiến trình và lập lịch

Chưa có bình luận

Nội dung lý thuyết của buổi này:

 1. Tiến trình trên linux
  • Các khái niệm liên quan
  • Các loại tiến trình
  • Một số lệnh thông dụng làm việc với tiến trình
  • Điều khiển tác vụ
 2. Lập lịch cho các hoạt động thường xuyên
  • Hoạt động thường xuyên
  • Lập lịch bằng crontab
  • Ví dụ

Nội dung thực hành:

 • Sử dụng phần mềm portable VirtualBox và các máy ảo đã tạo xong từ các buổi trước, nếu gặp lỗi thì xem lại bài trước và tải lại phần mềm
 • Làm các bài tập trong file bài tập thực hành L3
Đọc tiếp...

Linux-K62, bài 5: Hệ thống file, tập tin và dẫn hướng vào/ra dữ liệu

Chưa có bình luận

Nội dung lý thuyết của buổi này:

 1. Một số hệ thống file và hệ điều hành linux
  • Hệ thống file
  • Hệ thống file của linux
  • Gắn kết (mount) hệ thống file
  • File cấu hình /etc/fstab
 2. Một số thủ thuật làm việc với tập tin
  • Cắt & ghép tập tin
  • Xem và chỉnh sửa tập tin với “vi”
  • Một số tập tin hệ thống
 3. Dẫn hướng vào/ra dữ liệu
Đọc tiếp...