Các bài lưu

Game-K58-TH, bài 5: Game 2D Đơn Giản

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Xây dựng kịch bản
 2. Chuẩn bị tài nguyên
 3. Thiết lập project và các thành phần
 4. Xây dựng màn hình trò chơi
 5. Xây dựng hành động cho nhân vật chính
 6. Xây dựng hành động cho máy
 7. Xử lý biến cố
 8. Bổ sung các chi tiết khác
 9. Bài tập
Đọc tiếp...

Game-K58-TH, bài 4: GameObject Trong Unity

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. GameObject
 2. C# Script
 3. Làm việc với màn hình console
 4. Viết mã tìm hiểu về vòng đời của GameObject
Đọc tiếp...

Game-K58-TH, bài 3: Làm Quen Với Unity

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Giới thiệu về unity
 2. Cài đặt unity
 3. Bắt đầu một project unity
 4. Giao diện của unity
 5. Các khái niệm cơ bản của unity
 6. Kiến trúc engine unity
 7. Thử một project đơn giản
Đọc tiếp...

Game-K58-TH, bài 2: Ngành Công Nghiệp Trò Chơi Điện Tử

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Lịch sử phát triển của trò chơi điện tử
 2. Các vị trí trong một nhóm phát triển game
 3. Tài liệu thiết kế
Đọc tiếp...

Game-K58-TH: danh sách các nhóm làm đồ án môn học

Chưa có bình luận

Thông tin các nhóm đồ án môn học Thiết kế và Phát triển Trò chơi như sau:

Nhóm Mã số SV Lớp Họ và tên Nhóm trưởng Tên nhóm Tên game
1 1651060746 58TH4 Nguyễn Việt Anh x AC Studio ???
1651060888 58TH4 Phạm Quang Anh
1651060995 58TH4 Lê Thắng Cảnh
1651060839 58TH2 Phạm Công Chính
2 1651061136 58TH4 Nguyễn Thành Chung Tank Team Tanks
1651061147 58TH1 Vũ Bá Công
1651061035 58TH2 Lê Công Dũng x
1651060729 58TH4 Nguyễn Tuấn Đạt
3 1651061014 58TH4 Lê Đình Giàng Nhóm 3 Dragon Evolution
1651061050 58TH4 Hoàng Thị Thu Hà x
1651061062 58TH1 Bùi Thúy Hằng
1651061057 58TH1 Đặng Minh Hiếu
4 1651060741 58TH4 Lê Xuân Hiếu ??? Bắn súng 2D
1651060832 58TH4 Nguyễn Minh Hiếu
1651061181 58TH4 Nguyễn Phú Hiếu
1651061127 58TH4 Hoàng Ngọc Hòa x
5 1651061107 58TH4 Vũ Đức Hòa H4 Pop Cube Star
1651060807 58TH4 Nguyễn Tiến Hoàng
1651061184 58TH4 Trương Văn Hoàng x
1651060685 58TH4 Nguyễn Văn Huân
6 1651060784 58TH1 Nguyễn Thị Huê H6 Game 2048
1651061036 58TH4 Hoàng Văn Hùng x
1651061086 58TH4 Nguyễn Bá Huy
1651061216 58TH4 Vũ Quang Huy
7 1651061072 58TH4 Nguyễn Quang Hưng Wibu team Ai là Triệu Phú
1651060722 58TH4 Phạm Thành Hưng
1651060749 58TH1 Trịnh Nguyễn Quốc Hưng x
1651061226 58TH4 Nguyễn Thị Hường
8 1651060782 58TH4 Đỗ Quang Linh 4L Bắn máy bay 2D
1651061091 58TH4 Kiều Quang Linh
1651060691 58TH4 Nguyễn Quang Linh x
1651060961 58TH4 Tiêu Thị Linh
9 1651060920 58TH4 Nguyễn Hoàng Phi Long Moon Light Bắn bóng
1651060843 58TH4 Mai Trọng Lực
1651061022 58TH1 Đậu Đức Mạnh
1651060925 58TH4 Vũ Bá Ngọc Minh x
10 1651060668 58TH4 Nguyễn Hoài Nam x 58TH4-10 Knife Cash
1651060670 58TH4 Phan Phương Nam
1651060748 58TH4 Vũ Trọng Nghĩa
1651060963 58TH4 Nguyễn Hồng Nhung
11 1651060837 58TH1 Nguyễn Xuân Phi x NP studio Magician Legendary RPG
12 1651060991 58TH4 Lưu Đức Quân 12th Q3T Sudoku
1651060672 58TH4 Văn Bá Thái
1651061021 58TH4 Vũ Hồng Thái
1651060872 58TH4 Nguyễn Quang Thắng x
13 1651061166 58TH4 Trần Thị Kim Thoa Group 13 Bắn gà
1651060878 58TH4 Đặng Huyền Thu
1651060987 58TH4 Lưu Viết Thuận
1651060924 58TH4 Hoàng Quốc Toản x
14 1651060897 58TH4 Phan Thị Trà Nhóm 14 Bắn súng không gian
1651061144 58TH4 Lương Thị Thu Trang
1651062872 58TH4 Trần Xuân Trung x
1651060868 58TH4 Nguyễn Công Trường
15 1651060767 58TH4 Phạm Văn Trường Thăm ngàn Boxhead
1651060669 58TH4 Nguyễn Anh Tú
1651060855 58TH4 Phạm Minh Tuân x
1651060966 58TH1 Phạm Thanh Tùng
16 1651060724 58TH4 Đặng Văn Tuyến x Sixteen Studio Soul Adventure
1651060651 58TH4 Vũ Sỹ Vinh
1651061093 58TH4 Phan Hà Vương
57TH1 Lê Thị Duyên
Đinh Xuân Thành
17 1651061168 58TH3 Vũ Xuân Bách D-Doge Truyền thuyết Thành Cổ Loa
1651060845 58TH3 Vũ Chí Công
1651060939 58TH3 Nguyễn Việt Dũng
1651060734 58TH3 Nguyễn Thành Duy x
18 1651061186 58TH3 Ngô Bình Dương Dynomite Team Bắn trứng khủng long
1651060686 58TH3 Nguyễn Trọng Đại x
1651060983 58TH3 Nguyễn Trường Giang
1651061045 58TH3 Nguyễn Trường Giang
19 1651060716 58TH3 Phạm Hoàng Giang Double Hà Shoot The Tank
1551060548 57TH4 Trần Văn Giang
1651060712 58TH3 Đặng Văn Hà x
1651060944 58TH3 Vũ Thị Ngọc Hà
20 1651060671 58TH3 Hoàng Văn Hào Brain Dog Flaggy bird
1651061012 58TH3 Phạm Đức Hiệp
1651060901 58TH3 Nguyễn Trung Hiếu x
135NK0168 56TH-KH Đào Huy Hoàng
21 1651060955 58TH3 Đào Lê Hoàng Project A Pacman
1651061143 58TH3 Nguyễn Huy Hoàng
1651061008 58TH3 Trần Tuấn Hùng x
1651061198 58TH3 Lê Thị Thu Huyền
22 1651060831 58TH3 Nguyễn Thành Lâm No Name Cuộc chiến bầu trời
1651060633 58TH3 Nguyễn Văn Lý x
1551061008 57TH4 Nguyễn Doãn Minh
1651061183 58TH3 Phạm Đình Minh
23 1651060884 58TH3 Vũ Hải Nam Bốn Beware of Virus
1651060755 58TH3 Trần Chí Nghĩa
1651060881 58TH3 Nguyễn Văn Nhật x
1651061103 58TH3 Nguyễn Thị Hồng Nhung
24 1651061081 58TH3 Bùi Thị Thu Phương Unity Tay Mơ Flappy Bird
1651060841 58TH3 Trần Đức Quảng
1651060893 58TH2 Khương Thị Quỳnh x
1651060673 58TH3 Trần Hồng Sang
25 1651061095 58TH3 Nguyễn Thái Sơn HAGENUK Trí tuệ siêu phàm
1651060773 58TH3 Nguyễn Thị Thảo
1651060950 58TH3 Nguyễn Văn Thắng
1651061080 58TH3 Ngô Ngọc Thiện x
26 1651060953 58TH3 Đặng Thị Thoa Zobi4T Plant vs Zombie
1651060663 58TH3 Đặng Văn Toản x
1651061024 58TH2 Hoàng Thị Trang
1651060956 58TH2 Nguyễn Thùy Trang
27 1651060814 58TH3 Trịnh Thị Trang x 4 Tigers Flappy birth
1651060861 58TH3 Đào Bá Trường
1651060968 58TH3 Lê Xuân Trường
1651061145 58TH3 Đào Anh Tú
28 1651060896 58TH3 Đỗ Xuân Tùng T&V Flappybird
1651061118 58TH3 Nguyễn Thanh Tùng x
1651060844 58TH3 Bùi Ngọc Văn
29 1651060737 58TH3 Nguyễn Công Văn x VY Xếp hình
1651061149 58TH3 Nguyễn Thị Bích Vân
1651060857 58TH3 Ninh Thị Hải Yến
Đọc tiếp...

Game-K58-TH, bài 1: Giới Thiệu Môn Học

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Giới thiệu môn học
 2. Trước khi bắt đầu: hiểu đúng về game
 3. Vòng đời của phát triển game
 4. Chia nhóm và thảo luận
Đọc tiếp...

TDTT-K61: Điểm quá trình (lớp K61TH.NB)

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp K61TH.NB. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:

 • Điểm chuyên cần
 • Điểm bài tập tại phòng thực hành
 • Điểm bài tập về nhà

Chú ý: điểm này chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học.

TTMã số SVLớpHọ và tênĐQT
1195106050461TH-NBBùi Nam Anh6
2195106071861TH-NBBùi Việt Hoàng8
3195106107761TH-NBĐặng Đức Trường8
4195106073361TH-NBĐặng Khắc Hùng8
5195106085761TH-NBĐặng Quang Minh7
6195106075161TH-NBĐào Đức Huy5
7195106058661TH-NBĐinh Văn Đảng7
8195106050661TH-NBĐỗ Đức Anh6
9195106093761TH-NBĐỗ Minh Quân7
10195106091261TH-NBĐỗ Văn Phong7
11195106091661TH-NBĐỗ Văn Phú8
12195106101161TH-NBĐỗ Văn Thắng7
13195106059161TH-NBĐới Xuân Đạt8
14195106093861TH-NBĐồng Phúc Quân8
15195106078361TH-NBDương Đình Khánh7
16195106113961TH-NBDương Hoàng Yến8
17195106087361TH-NBHoàng Hải Nam8
18195106103961TH-NBHoàng Thị Thỏa8
19195106104161TH-NBHoàng Văn Thức7
20195106086361TH-NBLê Nguyễn Nhật Minh8
21195106087461TH-NBLê Quang Nam8
22195106059261TH-NBLê Tiến Đạt7
23195106005661TH-NBNgô Minh Hiếu7
24195106110661TH-NBNgô Văn Tùng8
25195106094061TH-NBNguyễn Anh Quân8
26195106108661TH-NBNguyễn Anh Tú8
27195106113661TH-NBNguyễn Anh Xuân8
28195106096361TH-NBNguyễn Bảo Quốc8
29195106101561TH-NBNguyễn Công Thắng7
30195106054161TH-NBNguyễn Hữu Bách6
31195106056261TH-NBNguyễn Hữu Chính8
32195106108961TH-NBNguyễn Khả Tú9
33195106094361TH-NBNguyễn Lê Hải Quân8
34195106056361TH-NBNguyễn Lê Việt Chính7
35195106109861TH-NBNguyễn Minh Tuấn8
36195106112761TH-NBNguyễn Ngọc Vũ7
37195106110761TH-NBNguyễn Quán Tùng6
38195106103061TH-NBNguyễn Thị Phương Thảo8
39195106068861TH-NBNguyễn Thu Hằng8
40195106087961TH-NBNguyễn Tiến Nam8
41195106097261TH-NBNguyễn Trọng Quyết8
42195106052161TH-NBNguyễn Trọng Thoại Anh8
43195106063961TH-NBNguyễn Tuấn Dũng8
44195106060961TH-NBNguyễn Văn Đông7
45195106106161TH-NBNguyễn Văn Toàn7
46195106083161TH-NBNguyễn Vũ Hoàng Long6
47195106084961TH-NBNhâm Đức Mạnh8
48195106057761TH-NBPhạm Mạnh Cường6
49195106105561TH-NBPhạm Minh Tiến8
50195106095961TH-NBPhạm Phúc Quang7
51195106068361TH-NBPhạm Thanh Hải8
52195106060561TH-NBPhạm Thị Định8
53195106074761TH-NBPhạm Thị Lan Hương7
54195106054361TH-NBPhạm Trọng Bằng8
55195106052861TH-NBPhạm Tuyết Anh7
56195106077861TH-NBPhạm Văn Khải9
57195106097361TH-NBPhan Anh Quyết7
58195106065461TH-NBTrần Ngọc Dương8
59195106111661TH-NBTrần Thảo Vân8
60195106104661TH-NBTrần Thị Thúy8
61195106000561TH-NBTrần Thiện Minh Quang8
62195106094961TH-NBTrần Trung Quân8
63195106102661TH-NBTrần Trung Thành8
64195106105761TH-NBTrịnh Minh Tình8
65195106096461TH-NBTưởng Đăng Vương Quốc8
66195106063161TH-NBVũ Cao Minh Đức7
67195106071361TH-NBVũ Minh Hiếu7
68195106064761TH-NBVũ Năng Dũng8
69195106053761TH-NBVũ Ngọc Anh8
70195106060061TH-NBVũ Tiến Đạt8
71195106056461TH-NBVũ Văn Chức8
72195106100161TH-NBVương Bá Tân8
73195106054461TH-NBVương Đức Bảo8
74195106081461TH-NBVương Quang Linh8

Giảng viên,

Trương Xuân Nam

Đọc tiếp...

TDC-K61: Điểm quá trình (lớp K61CDT.NB)

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp K61CDT.NB. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:

 • Điểm chuyên cần
 • Điểm bài tập tại phòng thực hành
 • Điểm bài tập về nhà
 • Điểm thi giữa kỳ

Chú ý: điểm này chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học.

TTMã số SVLớpHọ và tênĐQT
1195123216261CK.HQNguyễn Đức Thành An3
2195105030461CK.HQTrần Lê An8.9
3195105030561CK.NBBùi Tuấn Anh4.1
4195105030761CK.NBNguyễn Tuấn Anh2.6
5195105030861CK.NBTrần Hoàng Anh3.5
6195105031261CK.NBPhùng Nhật Bình4.7
7195120163561CK.HQĐồng Thị Châm2.6
8195105031561CK.NBNguyễn Quý Chiến5.2
9195105031961CK.NBVũ Quý Cương6.3
10195122210461CK.NBKiều Chí Cường4.4
11195120164661CK.HQNguyễn Tiến Đạt5.6
12195105033261CK.NBNguyễn Mạnh Đức2.5
13195122211261CK.NBNguyễn Minh Đức3.8
14195122211361CK.NBTrần Minh Đức4.1
15195120165361CK.HQNguyễn Tiến Dũng5.7
16195105034161CK.HQLê Đại Dương6.1
17195122211661CK.NBNguyễn Đình Dương4.2
18195105034561CK.NBVũ Tuấn Dương3.2
19195105034661CK.HQTrịnh Đăng Dưỡng5.7
20195122211761CK.NBĐoàn Văn Duy4.9
21195120167561CK.HQCao Trung Hiếu4.2
22195105037061CK.HQPhạm Văn Hoàng4.2
23195105037461CK.HQLê Thanh Hùng4.6
24195105038461CK.NBNguyễn Ngọc Khánh6
25195105038861CK.HQĐoàn Nguyễn Phương Linh2.4
26195105039261CK.NBLê Xuân Lộc6.3
27195105040161CK.HQNguyễn Xuân Long5.2
28195122213261CK.NBĐào Hữu Hoàng Minh4.9
29195122213461CK.NBLê Thế Nghĩa3.5
30195122213861CK.NBLê Thị Kiều Oanh5.5
31195122214061CK.NBĐoàn Minh Quang4.4
32195105043261CK.NBLê Văn Hồ Sơn5.4
33195105044961CK.HQHà Văn Thành4.8
34195123236161CK.HQNguyễn Đức Thịnh5.4
35195122215061CK.NBĐỗ Minh Thuận4.7
36195105046161CK.NBLê Ngọc Toán4.4
37195105047861CK.HQNguyễn Quốc Tú5.8
38195105048161CK.NBNguyễn Công Tuấn5.9

Giảng viên,

Trương Xuân Nam

Đọc tiếp...

TDTT-K61, bài 9: Bài tập về tập hợp và từ điển trong python

Chưa có bình luận

Nội dung của buổi hôm nay:

 • Rèn luyện một số bài đơn giản về tập hợp đã có trên slide lý thuyết
 • Bài tập bổ sung về làm việc với tập hợp (set) và từ điển (dictionary)
Đọc tiếp...

TDTT-K61, bài 8: Module, package, set, frozenset và dictionary

Chưa có bình luận

Phần lý thuyết:

 1. Module và Package
 2. Set (tập hợp) và Frozenset (tập hợp tĩnh)
 3. Dictionary (từ điển)
 4. Bài tập
Đọc tiếp...