Các bài lưu

Linux-K62, bài 5: Hệ thống file, tập tin và dẫn hướng vào/ra dữ liệu

Chưa có bình luận

Nội dung lý thuyết của buổi này:

 1. Một số hệ thống file và hệ điều hành linux
  • Hệ thống file
  • Hệ thống file của linux
  • Gắn kết (mount) hệ thống file
  • File cấu hình /etc/fstab
 2. Một số thủ thuật làm việc với tập tin
  • Cắt & ghép tập tin
  • Xem và chỉnh sửa tập tin với “vi”
  • Một số tập tin hệ thống
 3. Dẫn hướng vào/ra dữ liệu
Đọc tiếp...

Linux-K62, bài 4: Phân quyền, người dùng và quản lý file trên linux

Chưa có bình luận

Nội dung lý thuyết của buổi này:

 1. Các lệnh cung cấp thông tin
 2. Các lệnh làm việc với tập tin và thư mục
 3. Các lệnh làm việc với nội dung tập tin
 4. Quan điểm của linux về phân quyền
  • Người dùng
  • Nhóm
  • Thông tin file
  • Phân quyền truy cập
  • Kiểu tập tin
  • Tên tập tin

Nội dung thực hành:

 • Sử dụng phần mềm portable VirtualBox và các máy ảo đã tạo xong từ các buổi trước, nếu gặp lỗi thì xem lại bài trước và tải lại phần mềm
 • Làm các bài tập trong file bài tập thực hành L2
Đọc tiếp...

Linux-K62: Thông báo nghỉ học

Chưa có bình luận

THÔNG BÁO

Các bạn lớp Linux và Phần mềm Mã nguồn mở học vào ngày thứ tư (18/11/2020) và ngày thứ 6 (20/11/2020) được nghỉ theo lịch chung của nhà trường.

Thầy giáo sẽ thông báo lịch học bù sau, đề nghị đặc biệt chú ý.

Giảng viên,

Trương Xuân Nam

Đọc tiếp...

Linux-K62, bài 3: Chế độ làm việc và hệ thống file của linux

Chưa có bình luận

Nội dung lý thuyết của buổi này:

 1. Các chế độ làm việc của linux
 2. Môi trường văn bản (console)
 3. Môi trường đồ họa (graphics)
 4. Làm quen với hệ thống file
  • Hệ thống file phân cấp
  • Các thư mục thông dụng
  • Đường dẫn
  • Vị trí hiện tại

Nội dung thực hành: Chuẩn bị phần mềm chạy VirtualBox cho các buổi sau (và cả buổi kiểm tra)

 1. Tải về 3 file sau:
  • Phần mềm GreenVBox: đây là phần mềm hỗ trợ chạy bản VirtualBox portable (tức là bản VirtualBox chạy trực tiếp mà không cần cài đặt)
  • Máy ảo CentOS đã cài sẵn: đây là file máy ảo VirtualBox chứa hệ điều hành CentOS đã được cài đặt sẵn, username: noname, password: noname
  • Máy ảo Ubuntu đã cài sẵn: đây là file máy ảo VirtualBox chứa hệ điều hành Ubuntu đã được cài đặt sẵn, username: noname, password: noname
  • (có thể tải về file sau chứa cả 3 file trên: https://bit.ly/Linux-all)
 2. Sau khi tải về, giải nén các file trên ra cùng một thư mục, hoặc trên USB
 3. Chạy phần mềm GreenVBox để cấu hình VirtualBox
 4. Chạy CentOS và Ubuntu trong các máy ảo đã cài đặt sẵn
Đọc tiếp...

Algorithms-K58-PM: Thông báo

Chưa có bình luận

THÔNG BÁO

Để tạo điều kiện nâng điểm thi giữa kỳ cho một số bạn bị ốm hoặc chưa có sự chuẩn bị tốt trong đợt thi giữa kỳ trước. Tôi tổ chức buổi thi bổ sung vào tiết 11-12 ( 16h35-18h20) ngày 17/11/2020. Tại phòng lab Samsung (P102-C5).

Đối tượng:

 • Các bạn vắng mặt trong các buổi thi trước ở lớp K59PM1 và K59PM2
 • Các bạn đã dự thi trong buổi trước nhưng được điểm dưới 150

Chú ý

 • Khuyến khích sử dụng laptop cá nhân để đề phòng không đủ máy tính
 • Đã tham gia thì sẽ lấy điểm thi lần này, bất kể nó thấp hay cao hơn điểm trước đó

Giảng viên,

Trương Xuân Nam

Đọc tiếp...

Algorithms-K58-PM: Đồ thị

2 bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Khái niệm đồ thị
 2. Biểu diễn đồ thị trong máy tính
 3. Duyệt đồ thị
 4. Đường đi ngắn nhất
 5. Bài tập
Đọc tiếp...

Linux-K62, bài 2: Tổng quan về Linux, cài đặt linux trên máy ảo

Chưa có bình luận

Nội dung lý thuyết của buổi này:

 1. Một số khái niệm cơ bản trong Linux
  • Linux distro
  • Linux shell
  • X-window
  • Kho chứa (repository)
  • Mô hình phát triển bazaar
 2. Cài đặt linux trên máy ảo
  • Chuẩn bị phần mềm
  • Thiết lập máy ảo
  • Cài đặt

Nội dung thực hành (có chấm điểm): Cài đặt Ubuntu và CentOS lên máy ảo VMware hoặc VirtualBox (tham khảo file bài tập 1 đính kèm)

Link tải VirtualBox dùng cho máy 32-bit: https://download.virtualbox.org/virtualbox/5.2.44/VirtualBox-5.2.44-139111-Win.exe

Link tải Ubuntu 32-bit: https://releases.ubuntu.com/16.04/ubuntu-16.04.6-desktop-i386.iso

Linh tải CentOS 32-bit: http://mirror-hk.koddos.net/centos-altarch/7.9.2009/isos/i386/CentOS-7-i386-Minimal-2009.iso

Đọc tiếp...

Algorithms-K58-PM: Quy hoạch động (chữa bài tập)

Chưa có bình luận

Nội dung buổi hôm nay: chữa các bài tập về quy hoạch động, nhằm giúp các bạn sinh viên hiểu và làm được các bài quy hoạch động đơn giản.

Đọc tiếp...

Linux-K62, bài 1: Làm quen với phần mềm mã nguồn mở và linux

Chưa có bình luận

Nội dung lý thuyết của buổi này:

 1. Giới thiệu môn học
 2. Tài nguyên học tập
 3. Sự ra đời của mã nguồn mở
 4. Các loại giấy phép phân phối mã nguồn
 5. Giới thiệu về Linux

Nội dung thực hành:

 • Chuẩn bị cho việc cài đặt linux trong các buổi sau
 • Yêu cầu: Sinh viên ngồi cố định vị trí trên lab, hoặc thực hành trên laptop riêng của sinh viên
 • Tải về: phần mềm VMware hoặc Virtual Box
 • Tải về: phiên bản mới nhất của Ubuntu desktop và CentOS server, lưu ở ổ đĩa của sinh viên
Đọc tiếp...

Algorithms-K58-PM: Bài tập 5

Chưa có bình luận

Buổi thực hành này gồm hai công việc chính sau đây:

1. LUYỆN TẬP:

 • Code lại bài tính giá trị đa thức theo hướng dẫn trên lớp của thầy (cách làm chia để trị).
 • Code lại bài tháp Hà Nội theo hướng dẫn trên lớp của thầy.
 • Giải bài tập 1 của slide lý thuyết “Tiếp cận Chia-để-trị” (trang 20).

2. GIẢI BÀI TRÊN SPOJ:

Đọc tiếp...