Các bài lưu

TDTT-K59, bài 04: Kiểu Tuần Tự Trong Python (phần 1)

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Kiểu dữ liệu tuần tự (sequential data type)
 2. String (chuỗi)
 3. Bài tập về xử lý chuỗi
Đọc tiếp...

TDTT-K59, bài thực hành 1: Làm Quen Với Python

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Thực hành theo các ví dụ đã được thầy giáo trình bày trên lớp nhằm làm quen với python
 2. Giải một số bài tập chọn lọc của buổi lý thuyết 2 và lý thuyết 3
Đọc tiếp...

TDTT-K59, bài 03: Cấu Trúc Điều Khiển Trong Python

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Phép toán “if”
 2. Rẽ nhánh
 3. Vòng lặp “while”
 4. Vòng lặp “for”
 5. Hàm
 6. Bài tập
Đọc tiếp...

TDTT-K59, bài 02: Ngôn Ngữ Lập Trình Python

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Giới thiệu ngôn ngữ python
 2. Cách thực hiện câu lệnh, chương trình
 3. Biến, khai báo chuỗi, khối lệnh
 4. Nhập dữ liệu và xuất dữ liệu
 5. Kiểu dữ liệu và phép toán liên quan
 6. Vài ví dụ minh họa
 7. Bài tập
Đọc tiếp...

TDTT-K59, bài 01: Giới Thiệu Môn Học

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Thông tin chung về môn học
 2. “Tư duy tính toán” là gì?
 3. Thuật toán
  • Sơ đồ khối
  • Lưu đồ Nassi–Shneiderman
  • Mã giả
 4. Bài tập và thảo luận
Đọc tiếp...

GameK56: Điểm cuối kỳ môn học

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Bảng dưới đây là điểm kết thúc môn học của lớp.

Ngày thi: thứ bảy, 16 tháng 6 năm 2018.

Chú ý: điểm chủ yếu dựa trên đánh giá đóng góp của từng cá nhân vào project chung của nhóm.

SBDMã sinh viênHọ và tênLớp quản lýMã đềĐiểm
11451062075Nguyễn Quốc Ân56TH-PM19.5
21451062125Hồ Quốc Anh56TH-PM15.5
31451062071Ngô Duy Anh56TH-PM19
41451061937Lương Xuân Ánh56TH-PM16
51451061984Nguyễn Xuân Bách56TH-KH25.5
61351060169Nguyễn Huy Bình56TH-PM25.5
71451062214Trần Thanh Cao56TH-PM28.5
81451062203Hoàng Ngọc Chiến56TH-PM26
91451062102Lương Văn Chung56TH-PM38.5
101451062238Phạm Cao Đài56TH-PM45.5
111451061974Vũ Thị Ngọc Diệp56TH-PM36
121451062220Nguyễn Đình Dũng56TH-KH38.5
131451061972Vũ Khương Duy56TH-PM38
141451062211Nguyễn Việt Hà56TH-KH47.5
151451062112Cù Hoàng Hải56TH-PM47.5
161451062159Nguyễn Xuân Hân56TH-PM48
171451062019Trần Quốc Hoàn56TH-PM59
181451061932Lê Việt Hoàng56TH-PM58.5
191451062038Phạm Gia Hùng56TH-KH58
201451061770Trần Đức Hùng56TH-PM58.5
211451082982Vũ Huy Hùng56TH-PM66.5
221451062039Đỗ Văn Huy56TH-PM60
231451062058Dương Ngọc Huyền56TH-PM66
241451062205Nguyễn Phạm Khanh56TH-PM66
251451061875Đào Văn Khoa56TH-PM77.5
261451062170Nguyễn Gia Khoa56TH-PM76
271451062047Nguyễn Đức Kiên56TH-PM79.5
281451062232Nguyễn Tùng Lâm56TH-PM78.5
291451062033Giàng A Lềnh56TH-KH86
301451061663Nguyễn Nhật Linh56TH-PM86
311451061906Phùng Đức Long56TH-KH87.5
321451061850Tạ Quang Long56TH-PM87
331451061858Nguyễn Thị Lụa56TH-PM97
341451062081Phan Văn Mạnh56TH-PM98
351451062189Trần Công Minh56TH-KH97
361451062182Nguyễn Quỳnh Nga56TH-PM99
371451061863Cấn Thị Ngần56TH-KH107
381451062150Nguyễn Văn Nghị56TH-PM108.5
391451061897Nguyễn Thị Ngọc56TH-KH109
401451061969Nguyễn Văn Nguyên56TH-PM104
411451061998Nguyễn Việt Phương56TH-PM117.5
421451062095Đặng Anh Quân56TH-PM117
431451062131Nguyễn Thành Quý56TH-PM119
441451061887Nguyễn Ngọc Quyết56TH-PM116
451451062151Nguyễn Duy Sim56TH-KH128.5
461451062092Bùi Hồng Sơn56TH-PM128
471451062024Phạm Ngọc Sơn56TH-PM127.5
481451062078Vũ Mạnh Sơn56TH-PM127.5
491451062072Nguyễn Đại Thắng56TH-PM138
501451062188Lê Thị Thành56TH-PM138
511451062098Trần Thị Thi56TH-KH138
521451061881Nguyễn Văn Thiện56TH-PM139.5
531451061905Phạm An Thiện56TH-KH149.5
541451061437Phạm Văn Thiệu56TH-PM145.5
551451061806Dương Thị Thúy56TH-KH148
561451062056Nguyễn Thị Thanh Thủy56TH-PM148.5
571451062157Nguyễn Văn Tiến56TH-PM157
581451062224Tống Văn Tiến56TH-PM157
591451061910Trịnh Quyết Tiến56TH-PM158.5
601451061949Nguyễn Đức Toàn56TH-PM158
611451061942Hoàng Thu Trang56TH-PM166
621451062202Nguyễn Phương Trung56TH-PM168.5
631451062082Nguyễn Quang Tú56TH-KH169
641451062073Lương Thanh Tùng56TH-PM168
651451062140Ngô Thanh Tùng56TH-PM176
661451062243Nguyễn Thế Tùng56TH-PM179.5
671451061767Trịnh Quý Việt56TH-PM178
681451061768Nguyễn Hoàng Vũ56TH-PM177

Giảng viên,

Trương Xuân Nam

Đọc tiếp...

GameK56: Điểm quá trình môn học

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:

 • Điểm pitch doc
 • Điểm concept doc
 • Điểm design document
 • Điểm game demo
 • Điểm chuyên cần

 

TTMã số SVLớpHọ và tênĐiểm QT
1145106212556TH-PMHồ Quốc Anh8.8
2145106207156TH-PMNgô Duy Anh8.4
3145106193756TH-PMLương Xuân ánh9.2
4145106207556TH-PMNguyễn Quốc Ân9.2
5145106198456TH-KHNguyễn Xuân Bách6.4
6135106016956TH-PMNguyễn Huy Bình8
7145106221456TH-PMTrần Thanh Cao7.6
8145106220356TH-PMHoàng Ngọc Chiến8
9145106210256TH-PMLương Văn Chung7.6
10145106197456TH-PMVũ Thị Ngọc Diệp8
11145106222056TH-KHNguyễn Đình Dũng7.6
12145106197256TH-PMVũ Khương Duy7.2
13145106223856TH-PMPhạm Cao Đài8
14145106221156TH-KHNguyễn Việt Hà8
15145106211256TH-PMCù Hoàng Hải7.2
16145106215956TH-PMNguyễn Xuân Hân7.6
17145106201956TH-PMTrần Quốc Hoàn8.8
18145106193256TH-PMLê Việt Hoàng8
19145106203856TH-KHPhạm Gia Hùng8
20145106177056TH-PMTrần Đức Hùng8
21145108298256TH-PMVũ Huy Hùng8
22145106203956TH-PMĐỗ Văn Huy0
23145106205856TH-PMDương Ngọc Huyền8
24145106220556TH-PMNguyễn Phạm Khanh8
25145106187556TH-PMĐào Văn Khoa9.2
26145106217056TH-PMNguyễn Gia Khoa9.2
27145106204756TH-PMNguyễn Đức Kiên9.2
28145106223256TH-PMNguyễn Tùng Lâm8.8
29145106203356TH-KHGiàng A Lềnh6.4
30145106166356TH-PMNguyễn Nhật Linh6.8
31145106190656TH-KHPhùng Đức Long6.4
32145106185056TH-PMTạ Quang Long7.2
33145106185856TH-PMNguyễn Thị Lụa6.4
34145106208156TH-PMPhan Văn Mạnh6.8
35145106218956TH-KHTrần Công Minh7.6
36145106218256TH-PMNguyễn Quỳnh Nga7.8
37145106186356TH-KHCấn Thị Ngần7.2
38145106215056TH-PMNguyễn Văn Nghị7.6
39145106189756TH-KHNguyễn Thị Ngọc8.6
40145106196956TH-PMNguyễn Văn Nguyên6.5
41145106199856TH-PMNguyễn Việt Phương8.8
42145106209556TH-PMĐặng Anh Quân9.2
43145106213156TH-PMNguyễn Thành Quý8.8
44145106188756TH-PMNguyễn Ngọc Quyết8.8
45145106215156TH-KHNguyễn Duy Sim8.8
46145106209256TH-PMBùi Hồng Sơn8.4
47145106202456TH-PMPhạm Ngọc Sơn8
48145106207856TH-PMVũ Mạnh Sơn8.8
49145106218856TH-PMLê Thị Thành9.6
50145106207256TH-PMNguyễn Đại Thắng8.4
51145106209856TH-KHTrần Thị Thi9.6
52145106188156TH-PMNguyễn Văn Thiện9.2
53145106190556TH-KHPhạm An Thiện9.6
54145106143756TH-PMPhạm Văn Thiệu8
55145106205656TH-PMNguyễn Thị Thanh Thủy9.6
56145106180656TH-KHDương Thị Thúy9.2
57145106215756TH-PMNguyễn Văn Tiến7.6
58145106222456TH-PMTống Văn Tiến8.8
59145106191056TH-PMTrịnh Quyết Tiến8.8
60145106194956TH-PMNguyễn Đức Toàn8.4
61145106194256TH-PMHoàng Thu Trang7.6
62145106220256TH-PMNguyễn Phương Trung8
63145106208256TH-KHNguyễn Quang Tú8
64145106207356TH-PMLương Thanh Tùng8
65145106214056TH-PMNgô Thanh Tùng8
66145106224356TH-PMNguyễn Thế Tùng8
67145106176756TH-PMTrịnh Quý Việt8
68145106176856TH-PMNguyễn Hoàng Vũ7.6

Giảng viên,

Trương Xuân Nam

Đọc tiếp...

KHDL-K58: Điểm quá trình môn học

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:

 • Điểm thi giữa kỳ
 • Điểm bài tập trên lớp
 • Điểm bài tập tại phòng thực hành
 • Điểm chuyên cần
TTMã số SVLớpHọ và tênĐiểm QT
1165116084058HTĐặng Thế Anh0.5
2165116093158HTNguyễn Thị Nhật Ánh7.5
3165116071758HTĐặng Quang Cường8.5
4165116071958HTNguyễn Thị Duyên7
5165116071458HTĐinh Đăng Đức5.5
6165116065958HTNguyễn Hữu Đức5
7165116095758HTTrương Minh Đức8
8165116076858HTPhùng Thị Thu Hà7
9165116086658HTNguyễn Thị Hạnh6.5
10165116117958HTLê Thị Hằng6
11165116074458HTNguyễn Trần Minh Hiếu2.5
12165106071158TH2Nguyễn Trung Hiếu9
13165116108358HTNguyễn Thị Hòa5.5
14165116108558HTLê Văn Hoàng4
15165116077058HTTrần Việt Nam Hoàng5.5
16165116090358HTNguyễn Đức Huycấm thi
17165116104858HTPhạm Việt Hưng7.5
18165116075158HTLã Thị Thu Hương5.5
19165116091058HTLê Quản Giang Hương6.5
20165116106058HTTrần Thị Mai Hương6.5
21165116119458HTNguyễn Đức Lâm5
22165116084958HTPhan Thị Thuỳ Liên4.5
23165116097358HTPhùng Hoàng Long7
24165116211258HTPhạm Trọng Lợicấm thi
25165116085258HTNguyễn Đức Mạnh7.5
26165116086358HTĐào Quang Minh10
27165116083458HTLương Phương Namcấm thi
28165116098158HTTưởng Thị Hồng Nhung10
29165116079158HTPhan Hồng Phúc6.5
30165116085858HTBùi Thị Phượng8
31165116075358HTNguyễn Đức Quân3
32165116067758HTVũ Hồng Quân3.5
33165106117858TH2Lê Viết Quyết9.5
34165116088358HTLê Thị Quỳnh7
35165116103358HTLê Lương Sơn4
36165106114258TH2Nguyễn Văn Tài8
37165116110658HTVũ Đức Toàn Tài2.5
38165116082958HTTrần Minh Tâm6.5
39165116100758HTĐinh Nguyễn Nhật Tân4
40165116109258HTKim Ngọc Thắng6.5
41165116076258HTNguyễn Thị Thoa6.5
42165116080058HTLại Thu Thủy5
43165116099458HTHoàng Thị Thúy6.5
44165116083658HTNguyễn Thị Thương8.5
45165116100058HTNguyễn Huy Tiến5.5
46165116079258HTNguyễn Quốc Trung7.5
47165116118758HTNguyễn Việt Trungcấm thi
48165116105258HTNguyễn Sơn Tùng7
49165116119058HTNguyễn Long Vũ7

Giảng viên,

Trương Xuân Nam

Đọc tiếp...

GameK56, bài 15: Unity networking

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Multiplayer game
 2. Multiplayer flow
 3. Networking
 4. Multiplayer game trong unity
 5. Game Pong, phiên bản mạng
Đọc tiếp...

KHDL-K58, bài 11: Thư Viện Scikit-learn

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Mối quan hệ giữa Khoa học Dữ liệu và Học máy
 2. Một số loại bài toán học máy
 3. Thư viện học máy scikit-learn
 4. Bài tập
Đọc tiếp...