Python-62TĐH-HTN: Điểm quá trình

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn, Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp 62TĐH-HTN môn “Lập trình Python”. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:

  • Điểm thi giữa kỳ
  • Điểm chuyên cần
  • Điểm bài tập
  • Điểm bài tập về nhà
  • Điểm bài tập thực hành

Chú ý: điểm này chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học

Giảng viên,

Trương Xuân Nam

Mã SVHọTênLớpĐiểmGhi chú
2051215359Đỗ Thị HoàngAnh62TĐH-HTN0cấm thi
1851061647Lê ĐứcAnhHL-TH0cấm thi
1951060536Trần Thị QuỳnhAnh61TH56.5
1951060562Nguyễn HữuChính61TH-NB0cấm thi
2151062746Lê VănĐạt63CNTT47.5
1951060594Nguyễn ĐìnhĐạt61TH69.5
1951060608Đinh QuýĐôn61TH68.3
2051215264Đỗ ThếDương62TĐH-HTN8.2
2051060475Trương AnhDương62TH-NB0cấm thi
2051215217Lê VănDuy62TĐH-HTN8.5
175A071505Vũ NgọcHảiHL-TH4
2051060506Nguyễn CôngHiếu62TH37.8
1851060158Nguyễn TrungHiếuHL-TH5.1
175A071478Trần XuânHinhHL-TH6.5
1851061850Đinh ThịHoàiHL-TH5
2051215144Nguyễn HữuHoàn62TĐH-HTN6
2051215139Nguyễn ĐứcHoàng62TĐH-HTN5.1
2051211341Trần ThanhHoàng62TĐH-HTN0cấm thi
2051215251Quản ĐìnhHưng62TĐH-HTN6
2151244578Trần QuangHưng63ĐTVT25.1
2051215214Phạm MaiHương62TĐH-HTN9.1
2051063694Nguyễn Đức VinhKhánh62TH-NB9.5
2051215378Phan ĐứcLâm62TĐH-HTN0cấm thi
2051215290Nguyễn HảiLinh62TĐH-HTN4
2051215207Vũ BảoLinh62TĐH-HTN0cấm thi
2051215198Lê ĐứcLương62TĐH-HTN9
1951060843Hoàng HuệMai61TH10cấm thi
2051063622Khổng VănMinh62TH-NB4
2151244594Lê NhậtMinh63ĐTVT24
1951060880Phạm Nguyễn HảiNam61TH30cấm thi
2051215316Bùi BảoNgọc62TĐH-HTN0cấm thi
2051215150Lê HồngPhúc62TĐH-HTN5.2
2054015772Cao Thị MaiPhương62K-ĐT39.7
2051063783Biện AnhQuân62TH16.6
2151244602Ngô MinhQuảng63ĐTVT29
1951060998Nguyễn XuânTân61TH65.1
2051063647Bùi ĐứcThắng62TH15.3
2051063535Nguyễn DuyThắng62TH15.4
2051060707Nguyễn MạnhThắng62TH-NB5.3
2051063970Trần ĐứcThành62TH-NB0cấm thi
2051215370Nguyễn ĐứcThịnh62TĐH-HTN0cấm thi
2051215288Đặng KhánhToàn62TĐH-HTN7
1951061062Nguyễn ThanhToản61TH68.1
2051215141Nguyễn DuyTrung62TĐH-HTN0cấm thi
2051063788Hà XuânTrường62TH-VA7.5
2051215167Ngô TuấnTrường62TĐH-HTN6.5
2051063971Nguyễn SỹTrường62TH-NB6.5
2051215225Nguyễn Lương DuyTuấn62TĐH-HTN4
2051215228Dương XuânTươi62TĐH-HTN6.2
2051215138Dương Văn62TĐH-HTN8.6
1951061130Phạm Văn61TH68

Bình luận: