Vài câu nói vui nổi tiếng trong ngành IT

Chưa có bình luận

Hôm nay, 12/9/2020 là ngày thứ 256 trong năm, được dân lập trình chọn làm ngày kỉ niệm của ngành.

Bài viết cho ngày này tôi xin trích dẫn vài câu nói vui nổi tiếng của dân trong ngành, biết đâu cũng được thư dãn một vài trống canh.

 1. It works … on my machine” – câu nói phổ biến của lập trình viên – “Nó chạy … trên máy của tôi“.
 2. It’s not a bug — it’s an undocumented feature” – câu nói phổ biến của sếp (nói với khách hàng) – “Đây không phải là lỗi, đây là một tính năng chưa công bố“.
 3. I don’t care if it’s the proper way to do it, just get it done!” – câu nói thỉnh thoảng mà sếp dùng (với nhóm dev) – “Tôi không quan tâm đến phương pháp, chỉ cần làm xong là được“.
 4. Fast, reliable, cheap – choose two” – câu nói mà dân sale nói với khách hàng – “Nhanh chóng, tin cậy, giá rẻ – chỉ được chọn hai thôi“.
 5. Software and cathedrals are much the same – first we build them, then we pray” – câu này của Sam Redwine, năm 1988 – “Phần mềm và thánh đường rất giống nhau, ta xây nên nó, rồi ta cầu nguyện“.
 6. Code never liescomments sometimes do” – câu nói của Ron Jeffries, năm 2017 – “Mã thì không dối trá, nhưng bình chú thì có“.
 7. The first rule of functions is that they should be small. The second rule of functions is that they should be smaller than that” – câu nói của Robert C. Martin, tác giả của The Clean Coder – “Quy tắc đầu tiên khi viết hàm là nó phải ngắn. Quy tắc thứ hai khi viết hàm là nó phải ngắn hơn nữa“.
 8. A user interface is like a joke. If you have to explain it, it’s not that good” – Martin LeBlanc – “Giao diện người dùng giống như câu đùa. Nếu phải giải thích thì nó không ổn“.
 9. Measuring programming progress by lines of code is like measuring aircraft building progress by weight” – Bill Gates – “Đo tiến độ làm chương trình theo số dòng mã giống như đo tiến độ làm máy bay theo trọng lượng“.
 10. Before software can be reusable it first has to be usable” – Ralph Johnson – “Trước khi phần mềm có thể tái sử dụng, đầu tiên nó phải sử dụng được đã“.
 11. There are two ways to write error-free programs; only the third one works” – Alan Perlis, người đầu tiên được giải Turing – “Có hai cách viết chương trình không lỗi, chỉ cách thứ ba mới thành công“.
 12. Beware of bugs in the above code; I have only proved it correct, not tried it” – Donald Knuth, tác giả của The Art of The Computer Programming, bố già của giới coder – “Cẩn thận với lỗi trong đoạn mã trên, tôi chỉ chứng minh nó đúng, nhưng chưa chạy thử“.
 13. There are 10 types of people in this world. Those who understand binary and those who don’t” – vô danh – “Thế giới có 10 loại người, loại hiểu số nhị phân và loại không“.
 14. Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand” – Martin Fowler – “Thằng ngốc cũng có thể viết code cho máy hiểu, lập trình viên giỏi phải viết code cho người hiểu“.
 15. The best way to get a project done faster is to start sooner” – Jim Highsmith – “Cách tốt nhất để hoàn thành dự án nhanh hơn là hãy bắt đầu nó sớm hơn“.
 16. What one programmer can do in one month, two programmers can do in two months” – Fred Brooks, tác giả của quyển Mythical Man-Month – “Cái một lập trình viên có thể làm trong một tháng, thì hai lập trình viên có thể làm trong hai tháng“.
 17. In programming the hard part isn’t solving problems, but deciding what problems to solve” – Paul Graham – “Trong lập trình, phần khó không phải là tìm lời giải, mà là tìm vấn đề“.
 18. Get it right. Then get it fast” – Steve McConnell, tác giả của Code Complete – “Làm nó chạy đúng, rồi hẵng làm nó chạy nhanh“.
 19. Think twice before you start programming or you will program twice before you start thinking” – vô danh – “Nghĩ hai lần rồi hẵng code, hoặc là code hai lần rồi sẽ phải nghĩ“.
 20. Great programmers don’t write bug-free software, they write software works correctly despite bugs” – txnam – “Lập trình viên vĩ đại không viết phần mềm không lỗi, họ viết phần mềm làm việc tốt bất kể lỗi“.

Bình luận: