Các bài có từ khóa: 'tiến hóa'

8 quy luật tiến hóa phần mềm của Lehman

Chưa có bình luận

Trong thế giới công nghệ phần mềm, Định luật Lehman về Tiến hóa Phần mềm được công nhận rộng rãi như một khuôn khổ cơ bản để hiểu cách các hệ thống phần mềm phát triển theo thời gian. Những định luật này được giới thiệu bởi nhà khoa học máy tính người Anh, Meir Lehman, từ năm 1974 và tiếp tục được hoàn thiện bổ sung trong vòng hơn 20 năm và chúng vẫn còn phù hợp cho đến ngày nay.

Đọc tiếp...