Lập trình Python (K64)

Chưa có bình luận

Mục tiêu của môn học này cung cấp các kiến thức về ngôn ngữ lập trình Python, một ngôn ngữ lập trình rất qua trọng trong các lĩnh vực mũi nhọn của ngành CNTT như AI (trí tuệ nhân tạo), ML (học máy) hoặc DL (học sâu).

Nội dung chính của môn học gồm:

  • Cơ bản về ngôn ngữ lập trình python (kiểu dữ liệu, phép toán, biểu thức, rẽ nhánh, lặp, hàm,…)
  • Các kiểu dữ liệu đặc trưng của python (string, tuple, list,…)
  • Làm việc với tập tin trong python
  • Các tính năng hỗ trợ của ngôn ngữ python (ngoại lệ, gói,…)

Yêu cầu môn học:

  • Có khả năng sử dụng máy tính cơ bản
  • Có kiến thức cơ bản về lập trình (đã học môn “Nhập môn lập trình”)

Giảng viên: Trương Xuân Nam, email: namtx@tlu.edu.vn / truongxuannam@gmail.com

Bổ sung: Bạn có thể đăng ký mua sách lập trình Python ở ĐÂY

Chúc các bạn thành công!


Các nội dung chính của khóa học:

Bình luận: