Sách Python

Chưa có bình luận

Thông báo: Bạn có thể đặt mua sách “Ngôn ngữ Lập trình Python” (tập 1) theo mẫu đăng ký dưới đây. Sách sẽ được in và sau đó bạn tự đến lấy sách tại trường hoặc chuyển đến địa chỉ của bạn.

Đối tượng phù hợp với quyển sách này:

  • Người bắt đầu học lập trình Python
  • Người muốn hoàn thiện kiến thức về Python
  • Người muốn bắt đầu học lập trình

Bình luận: