Các bài lưu

TDC-K61, bài 3: Hàm và nhập/xuất dữ liệu

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Phân rã bài toán
 2. Hàm (function)
 3. Một số kiểu dữ liệu thường dùng
 4. Nhập và xuất dữ liệu
 5. Bài tập
Đọc tiếp...

Game-K58-PM, bài 5: Game 2D đơn giản

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Xây dựng kịch bản
 2. Chuẩn bị tài nguyên
 3. Thiết lập project và các thành phần
 4. Xây dựng màn hình trò chơi
 5. Xây dựng hành động cho nhân vật chính
 6. Xây dựng hành động cho máy
 7. Xử lý biến cố
 8. Bổ sung các chi tiết khác
 9. Bài tập
Đọc tiếp...

Game-K58-PM, bài 4: GameObject trong Unity

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. GameObject
 2. C# Script
 3. Làm việc với màn hình console
 4. Viết mã tìm hiểu về vòng đời của GameObject
Đọc tiếp...

TDC-K61, bài 1: Giới thiệu môn học & Làm quen với Dev-C++

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Giới thiệu môn học
 2. Viết chương trình cho máy tính
 3. Làm quen với Dev-C++
  1. Các bước viết chương trình
  2. Ngôn ngữ lập trình C++
  3. Công cụ Dev-C++
 4. Bài tập

Công cụ sử dụng:

 • Trường hợp đơn giản nhất, hãy tải bản cài đặt dev-c++ 5.11 và cài đặt lên máy tính của bạn
 • Nếu thành thạo về máy tính, có thể tải bản portable dev-c++ 5.11 và tự cài đặt lên máy tính (file ở dạng 7z, có thể tải phần mềm giải nén phù hợp ở đây: 7-zip)

Trang nhà bộ công cụ Dev-C++ 5.11: http://orwelldevcpp.blogspot.com

Đọc tiếp...

Game-K58-PM, bài 3: Làm quen với Unity

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Giới thiệu về unity
 2. Cài đặt unity
 3. Bắt đầu một project unity
 4. Giao diện của unity
 5. Các khái niệm cơ bản của unity
 6. Kiến trúc engine unity
 7. Thử một project đơn giản
Đọc tiếp...

Game-K58-PM, bài 2: Ngành Công Nghiệp Trò Chơi Điện Tử

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Lịch sử phát triển của trò chơi điện tử
 2. Các vị trí trong một nhóm phát triển game
 3. Tài liệu thiết kế
Đọc tiếp...

Game-K58-PM, bài 1: Giới Thiệu Môn Học

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Giới thiệu môn học
 2. Trước khi bắt đầu: hiểu đúng về game
 3. Vòng đời của phát triển game
 4. Chia nhóm và thảo luận
Đọc tiếp...

TDTT-K60, T7: Một Số Chủ Đề Thú Vị Trong Python

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Module và Package
 2. Set (tập hợp) và Frozenset (tập hợp tĩnh)
 3. Dictionary (từ điển)
 4. Bài tập

 

Đọc tiếp...

TDC-K60-N12, bài 11: Mảng và Kiểu Dữ Liệu Vector

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Khuôn mẫu (template)
 2. Kiểu dữ liệu mảng (vector)
  • Giới thiệu
  • Hệ thống chỉ mục
  • Khởi tạo, nhập và xuất dữ liệu
  • Một số hàm hỗ trợ
 3. Kiểu mảng gốc
 4. Bài tập

Bắt đầu từ buổi này các bạn sẽ làm quen với môi trường thi thực hành được chấm bằng máy tính: FineTest buổi 6

Các bước thực hiện:

 • Tải file FineTest6.zip từ liên kết nêu trên
 • Giải nén (extract) file vừa tải, nội dung giải nén sẽ nằm trong thư mục FineTest6
 • Vào thư mục FineTest6 và chạy file FineTest.exe
 • Thực hiện việc xem đề bài, làm bài trên dev-c++ sau đó nộp bài
 • Phần mềm sẽ chấm tự động bài nộp, nếu làm tốt sẽ được điểm tối đa (100%), nếu có lỗi hoặc một số tình huống sai sót, sẽ có thông báo trên ứng dụng

Chú ý:

 • Phần mềm sử dụng .NET Framework 2.0 trở lên
 • Phần mềm chỉ chạy được trên các máy tính trong phòng lab của trường hoặc các máy có cấu hình tương tự
 • Một số phần mềm chống virus có thể có cảnh báo do bạn chạy ứng dụng được tải từ internet, hãy bỏ qua thông báo này
Đọc tiếp...

TDTT-K60, T6: Ngoại Lệ và Xử Lý File Trong Python

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ
 2. Làm việc với tập tin văn bản
 3. Bài tập
Đọc tiếp...