Các bài lưu

TTUD60TH-L5: Thực hành về đồ thị và ôn tập

Chưa có bình luận

Các bước triển khai buổi bài tập hôm nay (06/11/2021):

 • Tải file nén sau đây về máy của bạn: FineTest3
 • Giải nén ra thư mục bất kỳ và chạy chương trình FT.exe (như hình dưới)
 • Chú ý: Phiên bản này cần .NET framework 4.5 trở lên
 • ID phòng zoom: 482 175 1104

 

 


THÔNG BÁO (đã cũ)

Do khá nhiều bạn đề xuất chuyển buổi học vì vướng ôn thi Học máy, Hệ thống thông tin địa lý, Quản trị hệ thống thông tin,… vì vậy tôi quyết định chuyển buổi thực hành và ôn tập sang ngày khác, cụ thể như sau:

 • Thời gian: 14h, ngày 6 tháng 11 năm 2021
 • Địa điểm: Phòng 102, nhà C5 (zoom 451 758 8231)

Buổi này vừa là buổi thực hành vừa là làm quen với phần mềm sẽ thực hiện hôm thi, vì vậy hôm đó mọi người vào và chạy thử phần mềm mới, ai không chạy được thì thầy giáo sẽ hỗ trợ để chạy thành công. Tôi sẽ hỗ trợ từ 14h đến 17h cùng ngày, vì vậy không nhất thiết mọi sinh viên phải cùng vào lúc 14h.

Giảng viên,

Trương Xuân Nam

Đọc tiếp...

TTUD60TH-7: Chữa bài quy hoạch động

Chưa có bình luận

Chữa 3 bài tập quy hoạch động trong buổi thực hành 4, các bạn có thể xem lại video bài giảng dưới đây:

Đọc tiếp...

TTUD60TH-L4: Bài tập 4

Chưa có bình luận

Tải chương trình tự động test này: FINETEST-L4

Sau đó thực hiện các bước sau:

 1. Giải nén ra thư mục làm việc hoặc thư mục tùy chọn
  (chú ý: đường dẫn đến thư mục không được chứa dấu cách hoặc các ký tự unicode tiếng Việt, vì Dev-C++ sẽ không làm việc tốt với đường dẫn loại này)
 2. Chạy phần mềm FineTest bên trong thư mục vừa giải nén, máy sẽ yêu cầu Dev-C++ 5.11 để chạy
 3. Đọc đề bài và giải bài bằng C/C++
 4. Nộp bài cho chương trình chấm thử, phần mềm sẽ chấm tự động và báo lỗi lại cho người dùng
 5. Sau khi làm đủ cả 3 bài, hoặc hết thời gian thực hành, nộp các bài tập vừa làm cho thầy giáo theo quy cách sau:
  1. Địa chỉ email: namtx@wru.vn
  2. Tiêu đề email: “Bai thuc hanh TTUD-4”
  3. Nội dung file: Ghi họ tên, mã sinh viên, ảnh chụp màn hình phần mềm kết quả đánh giá cuối cùng (có phần đánh giá cho từng bài đạt bao nhiêu phần trăm)
Đọc tiếp...

TTUD60TH-L3: Bài tập 3

Chưa có bình luận

Tải chương trình tự động test này: FINETEST-L3

Sau đó thực hiện các bước sau:

 1. Giải nén ra thư mục làm việc hoặc thư mục tùy chọn
  (chú ý: đường dẫn đến thư mục không được chứa dấu cách hoặc các ký tự unicode tiếng Việt, vì Dev-C++ sẽ không làm việc tốt với đường dẫn loại này)
 2. Chạy phần mềm FineTest bên trong thư mục vừa giải nén, máy sẽ yêu cầu Dev-C++ 5.11 để chạy
 3. Đọc đề bài và giải bài bằng C/C++
 4. Nộp bài cho chương trình chấm thử, phần mềm sẽ chấm tự động và báo lỗi lại cho người dùng
 5. Sau khi làm đủ cả 3 bài, hoặc hết thời gian thực hành, nộp các bài tập vừa làm cho thầy giáo theo quy cách sau:
  1. Địa chỉ email: namtx@wru.vn
  2. Tiêu đề email: “Bai thuc hanh TTUD-3”
  3. Nội dung file: Ghi họ tên, mã sinh viên, ảnh chụp màn hình phần mềm kết quả đánh giá cuối cùng (có phần đánh giá cho từng bài đạt bao nhiêu phần trăm)
Đọc tiếp...

TTUD60TH-L2: Bài tập 2

Chưa có bình luận

Tải chương trình tự động test này: FINETEST-L2

Sau đó thực hiện các bước sau:

 1. Giải nén ra thư mục làm việc hoặc thư mục tùy chọn
  (chú ý: đường dẫn đến thư mục không được chứa dấu cách hoặc các ký tự unicode tiếng Việt, vì Dev-C++ sẽ không làm việc tốt với đường dẫn loại này)
 2. Chạy phần mềm FineTest bên trong thư mục vừa giải nén, máy sẽ yêu cầu Dev-C++ 5.11 để chạy
 3. Đọc đề bài và giải bài bằng C/C++
 4. Nộp bài cho chương trình chấm thử, phần mềm sẽ chấm tự động và báo lỗi lại cho người dùng
 5. Sau khi làm đủ cả 3 bài, hoặc hết thời gian thực hành, nộp các bài tập vừa làm cho thầy giáo theo quy cách sau:
  1. Địa chỉ email: namtx@wru.vn
  2. Tiêu đề email: “Bai thuc hanh TTUD-2”
  3. Nội dung file: Ghi họ tên, mã sinh viên, ảnh chụp màn hình phần mềm kết quả đánh giá cuối cùng (có phần đánh giá cho từng bài đạt bao nhiêu phần trăm)
Đọc tiếp...

Python-K62, bài tâp: CodeLearn và các bài ôn tập

Chưa có bình luận

Nội dung chính của phần này:

 • Làm quen với cách làm bài trên CodeLearn
 • Bài ôn tập 1: 9 bài tập về xử lý lặp và string
 • Bài ôn tập 2: 4 bài tập về xử lý list, string và tập tin
 • Bài ôn tập 3: 6 bài tập tổng hợp
Đọc tiếp...

Python-K62, bài 9: Làm việc với tập tin trong python

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Quan điểm xử lý tập tin của Python
 2. Đóng/Mở tập tin
 3. Đọc/Ghi dữ liệu của tập tin
 4. Con trỏ tập tin
 5. Làm việc với hệ thống thư mục
 6. Bài tập
Đọc tiếp...

Python-K62, bài 8: Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ trong python

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Ngoại lệ là gì?
 2. Xử lý ngoại lệ
 3. Một số loại ngoại lệ thường gặp
 4. Tự sinh ngoại lệ
 5. Bài tập
Đọc tiếp...

Python-K62, bài 6+7: Một số kiểu vật chứa hữu ích trong python

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

I. Phần nội dung về tập hợp

 1. Set (tập hợp)
  • Khởi tạo
  • Phép toán
  • Duyệt các phần tử
  • Các phương thức hỗ trợ
 2. Frozenset (tập hợp tĩnh)
 3. Bài tập

II. Phần nội dung về từ điển

 1. Dictionary (từ điển)
 2. Module và Package
  • Module math
 3. Bài tập
Đọc tiếp...

Python-K62, bài 4+5: Kiểu tuần tự trong python

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Kiểu dữ liệu tuần tự (sequential data type)
 2. String (chuỗi)
 3. Bài tập về xử lý chuỗi
 4. List (danh sách)
 5. Tuple (hàng)
 6. Range (miền)
 7. Bài tập về dữ liệu tuần tự
Đọc tiếp...