Các bài lưu

AI-K58, thực hành 5: Huấn luyện perceptron

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi thực hành này:

 1. Tìm hiểu mã nguồn thuật toán huấn luyện Hebb
 2. Điều chỉnh thuật toán Hebb: khởi tạo ngẫu nhiên các W
 3. Làm việc với dataset mới
Đọc tiếp...

AI-K58, thực hành 4: Cây quyết định

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi thực hành này:

 1. Bài 1: Đoán loại phòng học với cây quyết định
 2. Bài 2: Đặc điểm nhân khẩu học
 3. Bài 3: Cắt tỉa tập luật sinh từ cây quyết định
 4. Bài 4: Làm quen với Weka
Đọc tiếp...

AI-K58, thực hành 3: Logic và suy luận

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi thực hành này:

 • Tìm dạng chuẩn tắc tuyển và chuẩn tắc hội của những công thức logic
 • Áp dụng logic mệnh đề cho bài toán chuẩn đoán máy tính
 • Áp dụng logic mệnh đề cho bài toán hình học
 • Áp dụng logic vị từ cho bài toán suy đoán quan hệ xã hội
 • Áp dụng logic vị từ cho bài toán suy đoán mối quan hệ gia đình

Yêu cầu: giải ít nhất 3/6 bài tập và gửi cho thầy giáo qua email: namtx@wru.vn

Đọc tiếp...

AI-K58, thực hành 2: Trò chơi xác định

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi thực hành này:

 1. Lập trình tính toán giá trị thắng/thua cho các hình trạng của một trò chơi
 2. Lập trình tính hàm grundy cho hình trạng của một trò chơi đơn giản
Đọc tiếp...

AI-K58, thực hành 1: Tìm kiếm mù

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi thực hành này:

 1. Sửa đổi thuật toán tìm kiếm mù để thực hiện tìm kiếm giới hạn chiều sâu (DLS)
 2. Thực hiện tìm kiếm theo chi phí đồng nhất (UCS)
 3. Thực hiện tìm kiếm sâu dần (IDS)
Đọc tiếp...

TDTT-K59, bài thực hành 5: Tập Hợp và Từ Điển

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Rèn luyện những bài tập đơn giản về tập hợp và từ điển
 2. Giải hai bài tập bổ sung về xử lý số và chuỗi kết hợp với tập hợp, từ điển
Đọc tiếp...

TDTT-K59, bài thực hành 4: Xử Lý File Và Ngoại Lệ

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Rèn luyện về làm việc ngoại lệ
 2. Rèn luyện với việc đọc và ghi dữ liệu file văn bản
 3. Giải một số bài tập liên quan: làm các bài tập đã giới thiệu trên lớp
Đọc tiếp...

TDTT-K59, bài thực hành 3: Xử Lý Danh Sách Trong Python

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Rèn luyện về làm việc với list: các thao tác thông dụng
 2. Giải một số bài tập liên quan đến list: làm các bài tập đã giới thiệu trên lớp
Đọc tiếp...

TDTT-K59, bài thực hành 2: Xử Lý Chuỗi Trong Python

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Rèn luyện một số code đơn giản về xử lý chuỗi
 2. Giải một số bài tập chọn lọc của buổi lý thuyết 4
Đọc tiếp...

TDTT-K59, bài thực hành 1: Làm Quen Với Python

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Thực hành theo các ví dụ đã được thầy giáo trình bày trên lớp nhằm làm quen với python
 2. Giải một số bài tập chọn lọc của buổi lý thuyết 2 và lý thuyết 3
Đọc tiếp...