TTUD60TH-L5: Thực hành về đồ thị và ôn tập

Chưa có bình luận

Các bước triển khai buổi bài tập hôm nay (06/11/2021):

  • Tải file nén sau đây về máy của bạn: FineTest3
  • Giải nén ra thư mục bất kỳ và chạy chương trình FT.exe (như hình dưới)
  • Chú ý: Phiên bản này cần .NET framework 4.5 trở lên
  • ID phòng zoom: 482 175 1104

 

 


THÔNG BÁO (đã cũ)

Do khá nhiều bạn đề xuất chuyển buổi học vì vướng ôn thi Học máy, Hệ thống thông tin địa lý, Quản trị hệ thống thông tin,… vì vậy tôi quyết định chuyển buổi thực hành và ôn tập sang ngày khác, cụ thể như sau:

  • Thời gian: 14h, ngày 6 tháng 11 năm 2021
  • Địa điểm: Phòng 102, nhà C5 (zoom 451 758 8231)

Buổi này vừa là buổi thực hành vừa là làm quen với phần mềm sẽ thực hiện hôm thi, vì vậy hôm đó mọi người vào và chạy thử phần mềm mới, ai không chạy được thì thầy giáo sẽ hỗ trợ để chạy thành công. Tôi sẽ hỗ trợ từ 14h đến 17h cùng ngày, vì vậy không nhất thiết mọi sinh viên phải cùng vào lúc 14h.

Giảng viên,

Trương Xuân Nam

Bình luận: