Các bài lưu

TDC-K60-N12, bài 10: Làm Việc Với Kiểu Dữ Liệu String

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Ôn tập về cách định nghĩa kiểu dữ liệu mới với struct
 2. Chi tiết về cách làm việc của các hàm thành phần của kiểu string
 3. Chữa bài tập kiểu string buổi trước
 4. Các bài tập bổ sung

Bắt đầu từ buổi này các bạn sẽ làm quen với môi trường thi thực hành được chấm bằng máy tính: FineTest buổi 5

Các bước thực hiện:

 1. Tải file FineTest5.zip từ liên kết nêu trên
 2. Giải nén (extract) file vừa tải, nội dung giải nén sẽ nằm trong thư mục FineTest5
 3. Vào thư mục FineTest5 và chạy file FineTest.exe
 4. Thực hiện việc xem đề bài, làm bài trên dev-c++ sau đó nộp bài
 5. Phần mềm sẽ chấm tự động bài nộp, nếu làm tốt sẽ được điểm tối đa (100%), nếu có lỗi hoặc một số tình huống sai sót, sẽ có thông báo trên ứng dụng

Chú ý:

 • Phần mềm sử dụng .NET Framework 2.0 trở lên
 • Phần mềm chỉ chạy được trên các máy tính trong phòng lab của trường hoặc các máy có cấu hình tương tự
 • Một số phần mềm chống virus có thể có cảnh báo do bạn chạy ứng dụng được tải từ internet, hãy bỏ qua thông báo này
Đọc tiếp...

TDC-K60-N12, bài 9: Kiểu Dữ Liệu String

Chưa có bình luận

Bài học hôm nay gồm 2 phần:

Phần 1: chữa bài tập các buổi trước

Phần 2: lý thuyết, chủ yếu về kiểu string, gồm nội dung chính dưới đây

 1. Hằng số, tham chiếu và kiểu dữ liệu
 2. Phạm vi và vòng đời của biến
 3. Các kiểu dữ liệu tự tạo
 4. Dãy kí tự (string)
  • Kiểu dữ liệu string
  • Khai báo và sử dụng string
  • Sử dụng chỉ mục với string
  • Các hàm làm việc với string
 5. Vài ví dụ về xử lý string
 6. Vài bài tập về xử lý string
Đọc tiếp...

TDTT-K60, T5: Kiểu Tuần Tự Trong Python (phần 2)

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Kiểu dữ liệu tuần tự (sequential data type)
 2. String (chuỗi)
 3. Bài tập về xử lý chuỗi
 4. List (danh sách)
 5. Tuple (hàng)
 6. Range (miền)
 7. Bài tập về dữ liệu tuần tự
Đọc tiếp...

Game-K57: Lịch Gặp Thầy Giáo và Review Project

Chưa có bình luận

THÔNG BÁO

Xét thấy nhu cầu các nhóm làm project, tôi thấy không cần thiết các giờ lý thuyết lập trình unity trên lớp. Vì vậy trong thời gian sắp tới các buổi học sinh viên sẽ không cần lên giảng đường (P235/237, nhà A3); nếu cần hỗ trợ, các nhóm lên gặp thầy tại Lab Data Science (phòng 203, nhà C5) trong các giờ của môn học này.

Một số nhóm cần hỗ trợ phần Unity Networking, tôi có đính kèm tài liệu phía dưới thông báo này.

Để hoàn thành các mục tiêu milestones, các ngày sau yêu cầu các nhóm chú ý hoàn thành yêu cầu cụ thể sau:

 • 30/05/2019: Nộp game Phượng Hoàng (điểm cá nhân).
 • 05/06/2019: Nộp bản final game design (điểm nhóm), trong tài liệu này phải nói rõ phân công công việc của từng cá nhân trong nhóm.
 • 12/06/2019: Nộp bản final code game (điểm nhóm).
 • Thi cuối kỳ: vấn đáp, thầy giáo sẽ hỏi từng bạn một về phần việc trong project.

Riêng ngày 12/6/2019, các nhóm lên gặp trực tiếp thầy giáo nộp code, thời gian gặp thầy giáo theo bảng dưới:

Nhóm Họ và tên Tên nhóm Tên đề tài, thời gian gặp thầy
1 Đào Đức Anh ING Deadline
Đỗ Việt Bách 15h40-15h50
Nguyễn Gia Bách
Nguyễn Tuấn Chinh
2 Nguyễn Văn Chính D3C Escape
Phan Văn Chung 15h50-16h00
Trần Mạnh Chung
Hà Tuấn Dũng
3 Phạm Tất Dũng Genesis The Maze
Nguyễn Tùng Đăng 16h00-16h10
Nguyễn Đức Độ
Nguyễn Văn Đức
4 Phạm Minh Đức M Con đường triệu phú
Nguyễn Trường Giang 16h10-16h20
Trần Văn Giang
Hoàng Minh Hà
5 Phạm Thị Thu Hà 4H Game bắn gà
Lê Trung Hậu 16h20-16h30
Đỗ Thị Hiền
Nguyễn Trung Hiếu
6 Nguyễn Việt Hoàng Game over Cracker
Nguyễn Việt Hùng 16h30-16h40
Nguyễn Xuân Hùng
Phạm Quang Huy
7 Vũ Quốc Huy Lạ lùng Fly Bird
Lê Nam Hưng 16h40-16h50
Nguyễn Sỹ Khải
Vũ Đình Khánh
8 Nguyễn Trung Kiên Mèo Meowth Rescute
Đỗ Tường Lân 16h50-17h00
Dương Hùng Linh
Lý Tuấn Linh
9 Nguyễn Văn Long Sao Mộc Infinity shooting
Nguyễn Doãn Minh 17h00-17h10
Trần Công Minh
Đỗ Thị My
10 Trần Thị Nga Piece of cake PushTheBox
Nguyễn Thị Minh Nguyệt 17h10-17h20
Đinh Thị Hồng Nhung
Nguyễn Văn Phong
11 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa hướng dương Phá gạch
Lê Minh Siêu 17h20-17h30
Lê Hồng Sơn
Nguyễn Ngọc Sơn
12 Phạm Hồng Thái Tháng 4 lời nói dối của em Hunter X
Vũ Văn Thành 17h30-17h40
Bùi Phương Thảo
Đỗ Trọng Thắng
13 Lê Đức Thắng Fly High Flappy Bird
Phạm Ngọc Thi 17h40-17h50
Nguyễn Thị Thuấn
Nguyễn Thế Thuận
14 Dương Thị Thúy Không trượt phát nào Memory
Nguyễn Đức Tú 17h50-18h00
Lê Anh Tuấn
Trần Đình Tuấn
15 Nguyễn Mạnh Tùng 3TY Young Bird
Nguyễn Văn Tùng 18h00-18h10
Trần Thanh Tùng
Dương Thị Yến
16 Lương Trọng Toàn Một tí Super Hero, 18h10-18h20
Đọc tiếp...

TDTT-K60, T4: Kiểu Tuần Tự Trong Python (phần 1)

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Kiểu dữ liệu tuần tự (sequential data type)
 2. String (chuỗi)
 3. Bài tập về xử lý chuỗi
 4. List (danh sách)
 5. Tuple (hàng)
 6. Range (miền)
 7. Bài tập về dữ liệu tuần tự
Đọc tiếp...

Game-K57, bài 10: Clone Game Kinh Điển Tetris

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Gameplay
 2. Chuẩn bị tài nguyên
 3. Thiết lập project và các thành phần
 4. Cấu trúc dữ liệu chính
 5. Xử lý sự kiện
 6. Các loại biến cố trong trò chơi
 7. Các mở rộng nên xem xét
Đọc tiếp...

TDC-K60-N12, bài 7: Ôn Tập Về Cú Pháp Cơ Bản Của C++

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Thuật toán
 2. Hàm
 3. Các khái niệm cơ bản
 4. Điều khiển lặp
 5. Câu lệnh lựa chọn
 6. Kết hợp lặp và lựa chọn

Bắt đầu từ buổi này các bạn sẽ làm quen với môi trường thi thực hành được chấm bằng máy tính: FineTest buổi 3

Các bước thực hiện:

 1. Tải file FineTest3.zip từ liên kết nêu trên
 2. Giải nén (extract) file vừa tải, nội dung giải nén sẽ nằm trong thư mục FineTest3
 3. Vào thư mục FineTest3 và chạy file FineTest.exe
 4. Thực hiện việc xem đề bài, làm bài trên dev-c++ sau đó nộp bài
 5. Phần mềm sẽ chấm tự động bài nộp, nếu làm tốt sẽ được điểm tối đa (100%), nếu có lỗi hoặc một số tình huống sai sót, sẽ có thông báo trên ứng dụng

Chú ý:

 • Phần mềm sử dụng .NET Framework 2.0 trở lên
 • Phần mềm chỉ chạy được trên các máy tính trong phòng lab của trường hoặc các máy có cấu hình tương tự
 • Một số phần mềm chống virus có thể có cảnh báo do bạn chạy ứng dụng được tải từ internet, hãy bỏ qua thông báo này
Đọc tiếp...

TDC-K60-N12, bài 6: Câu Lệnh Lựa Chọn Trong C++

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Đặt vấn đề
 2. Khái niệm câu lệnh lựa chọn
 3. Các loại lệnh lựa chọn
 4. Câu lệnh if và if-else
 5. Kết hợp lựa chọn và vòng lặp
 6. Câu lệnh switch
 7. Bài tập

Bắt đầu từ buổi này các bạn sẽ làm quen với môi trường thi thực hành được chấm bằng máy tính: FineTest buổi 2

Các bước thực hiện:

 1. Tải file FineTest2.zip từ liên kết nêu trên
 2. Giải nén (extract) file vừa tải, nội dung giải nén sẽ nằm trong thư mục FineTest2
 3. Vào thư mục FineTest2 và chạy file FineTest.exe
 4. Thực hiện việc xem đề bài, làm bài trên dev-c++ sau đó nộp bài
 5. Phần mềm sẽ chấm tự động bài nộp, nếu làm tốt sẽ được điểm tối đa (100%), nếu có lỗi hoặc một số tình huống sai sót, sẽ có thông báo trên ứng dụng

Chú ý:

 • Phần mềm sử dụng .NET Framework 2.0 trở lên
 • Phần mềm chỉ chạy được trên các máy tính trong phòng lab của trường hoặc các máy có cấu hình tương tự
 • Một số phần mềm chống virus có thể có cảnh báo do bạn chạy ứng dụng được tải từ internet, hãy bỏ qua thông báo này
Đọc tiếp...

TDTT-K60, T3: Cấu Trúc Điều Khiển Trong Python

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Phép toán “if”
 2. Rẽ nhánh
 3. Vòng lặp “while”
 4. Vòng lặp “for”
 5. Hàm
 6. Bài tập
Đọc tiếp...

TDC-K60-N12, bài 5: Vòng Lặp Trong C++ (phần 2)

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Vòng lặp FOR
 2. Vòng lặp WHILE
 3. Vòng lặp DO-WHILE
 4. Từ khóa break và continue
 5. Bài tập

Bắt đầu từ buổi này các bạn sẽ làm quen với môi trường thi thực hành được chấm bằng máy tính: FineTest buổi 1

Các bước thực hiện:

 1. Tải file FineTest1.zip từ liên kết nêu trên
 2. Giải nén (extract) file vừa tải, nội dung giải nén sẽ nằm trong thư mục FineTest1
 3. Vào thư mục FineTest1 và chạy file FineTest.exe
 4. Thực hiện việc xem đề bài, làm bài trên dev-c++ sau đó nộp bài
 5. Phần mềm sẽ chấm tự động bài nộp, nếu làm tốt sẽ được điểm tối đa (100%), nếu có lỗi hoặc một số tình huống sai sót, sẽ có thông báo trên ứng dụng

Chú ý:

 • Phần mềm sử dụng .NET Framework 2.0 trở lên
 • Phần mềm chỉ chạy được trên các máy tính trong phòng lab của trường hoặc các máy có cấu hình tương tự
 • Một số phần mềm chống virus có thể có cảnh báo do bạn chạy ứng dụng được tải từ internet, hãy bỏ qua thông báo này
Đọc tiếp...