Các bài lưu

Linux 12: quản trị từ xa với control panel

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Giao diện quản trị từ xa (remote control panels)
  1. Quản trị từ xa với internet server
  2. Các kiểu công cụ quản trị từ xa
  3. Quản trị từ xa với giao diện web
  4. Phân cấp người dùng với RCP
 2. Một vài RCP thông dụng
  1. VestaCP
  2. Webmin
  3. zPanel
  4. Các RCP khác
Đọc tiếp...

Linux 11: cài đặt các dịch vụ cơ bản của máy chủ Internet trên linux

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Khái niệm máy chủ internet
  • Máy chủ internet
  • Thị phần máy chủ 4/2016
 2. LAMP
  • LAMP là gì?
  • Cài đặt LAMP trên CentOS
  • Cài đặt LAMP trên Ubuntu
 3. Phân tích hoạt động máy chủ và sửa lỗi
  • Cấu hình chuẩn của LAMP
  • Phân tích hoạt động & điều chỉnh
Đọc tiếp...

Linux 10: dịch vụ và quản trị các dịch vụ cơ bản trên linux

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Dịch vụ trên linux
  • Quá trình khởi động linux
  • Dịch vụ (service)
  • Quản lý dịch vụ
 2. Một số dịch vụ cơ bản trên linux
  • Một số khái niệm về mạng IP
  • Các tập tin cấu hình mạng
  • Dịch vụ mạng (network)
Đọc tiếp...

Linux 9: quản lý gói và x-windows

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Quản lý gói (phần mềm)
  • Quản lý phần mềm trên linux
  • Cài đặt phần mềm từ mã nguồn
  • Cài đặt phần mềm từ script setup
  • Cài phần mềm với bộ quản lý gói
  • Quy ước đặt tên gói
  • Ubuntu apt-*
  • CentOS yum
 2. X-windows
  • Cài đặt GNOME cho CentOS
  • Một số hệ thống X khác
Đọc tiếp...

Linux 8: tiến trình và lập lịch

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Tiến trình trên linux
  • Các khái niệm liên quan
  • Các loại tiến trình
  • Một số lệnh thông dụng làm việc với tiến trình
  • Điều khiển tác vụ
 2. Lập lịch cho các hoạt động thường xuyên
  • Hoạt động thường xuyên
  • Lập lịch bằng crontab
  • Ví dụ
Đọc tiếp...

Linux 6: hệ thống file, tập tin và dẫn hướng vào/ra dữ liệu

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Một số hệ thống file và hệ điều hành linux
  • Hệ thống file
  • Hệ thống file của linux
  • Gắn kết (mount) hệ thống file
  • File cấu hình /etc/fstab
 2. Một số thủ thuật làm việc với tập tin
  • Cắt & ghép tập tin
  • Xem và chỉnh sửa tập tin với “vi”
  • Một số tập tin hệ thống
 3. Dẫn hướng vào/ra dữ liệu
Đọc tiếp...

Linux 4: người dùng, phân quyền và quản lý file trên linux

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Các lệnh cung cấp thông tin
 2. Các lệnh làm việc với tập tin và thư mục
 3. Các lệnh làm việc với nội dung tập tin
 4. Quan điểm của linux về phân quyền
  • Người dùng
  • Nhóm
  • Thông tin file
  • Phân quyền truy cập
  • Kiểu tập tin
  • Tên tập tin
Đọc tiếp...

Linux 3: làm quen với hệ thống linux

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Các chế độ làm việc của linux
 2. Môi trường văn bản (console)
 3. Môi trường đồ họa (graphics)
 4. Làm quen với hệ thống file
  • Hệ thống file phân cấp
  • Các thư mục thông dụng
  • Đường dẫn
  • Vị trí hiện tại
Đọc tiếp...

Linux 2: tổng quan về linux

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Một số khái niệm cơ bản trong Linux
  • Linux distro
  • Linux shell
  • X-window
  • Kho chứa (repository)
  • Mô hình phát triển bazaar
 2. Cài đặt linux trên máy ảo
  • Chuẩn bị phần mềm
  • Thiết lập máy ảo
  • Cài đặt
Đọc tiếp...

Linux 1: giới thiệu

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Giới thiệu môn học
 2. Tài nguyên học tập
 3. Sự ra đời của mã nguồn mở
 4. Các loại giấy phép phân phối mã nguồn
 5. Giới thiệu về Linux
Đọc tiếp...