Các bài lưu

Buổi 08: làm quen với Microsoft Excel

Chưa có bình luận

Chủ đề: làm quen với Microsoft Excel

Nội dung chính:

 • Giới thiệu phần mềm Excel
 • Các thành phần cơ bản
 • Các thao tác với ô và vùng
 • Một số phím di chuyển nhanh
 • Thao tác với menu ngữ cảnh
 • Nhập liệu và định dạng
 • Một số thủ thuật cần biết
Đọc tiếp...

Buổi 05: in ấn và trộn tài liệu trong Microsoft Word

Chưa có bình luận

Chủ đề: in ấn và trộn tài liệu trong Microsoft Word

Nội dung chính trong bài:

 • In ấn
  • Quy trình in
  • Tính năng Page Setup
  • Tiêu đề trang, chân trang
 • Trộn tài liệu
  • Khái niệm trộn tài liệu
  • Các bước thực hiện
 • Một số chức năng hữu ích
 • Bài tập
Đọc tiếp...

Buổi 04: bảng biểu và hình ảnh trong Microsoft Word

Chưa có bình luận

Chủ đề: bảng biểu và hình ảnh trong Microsoft Word

Nội dung chính trong bài:

 • Bảng biểu
  • Tạo cấu trúc bảng
  • Định dạng bảng biểu
  • Tính toán trên bảng
  • Sắp xếp dữ liệu trên bảng
 • Đồ họa
  • Vẽ khối hình đơn giản
  • Tạo chữ nghệ thuật
  • Chèn ảnh lên tài liệu
 • Bài tập
Đọc tiếp...

Buổi 03: trình bày tài liệu với Microsoft Word

Chưa có bình luận

Chủ đề: trình bày tài liệu với Microsoft Word

Nội dung chính trong bài:

 • Soạn thảo công thức toán học
 • Chèn ký tự đặc biệt
 • Tìm kiếm và thay thế văn bản
 • Chia văn bản thành nhiều cột
 • Chữ hoa khối lớn
 • Tính năng AutoCorrect
 • Style và đánh mục lục
Đọc tiếp...

Buổi 02: soạn thảo cơ bản với Microsoft Word

Chưa có bình luận

Chủ đề: soạn thảo cơ bản với Microsoft Word

Nội dung chính trong bài:

 • Giới thiệu Microsoft Word
 • Các thao tác soạn thảo cơ bản
 • Thao tác trên khối văn bản
 • Tab và các thiết lập tab
 • Định dạng văn bản và đoạn
 • Bullets và Numbering
 • Bài tập
Đọc tiếp...

Lý thuyết 7: Sensors + Public Apps + AdMob

Chưa có bình luận

Chủ đề: Sensors + Public Apps + AdMob

Những nội dung chính trong bài học này:

 1. Cảm biến (sensor)
  • SensorManager
  • Các loại sensors
  • Viết ứng dụng La bàn
 2. Các bước để public app
  • Chữ ký số
  • Public app
 3. Quảng cáo với AdMob
 4. Project cuối môn
Đọc tiếp...

Buổi 01: giới thiệu về máy tính

Chưa có bình luận

Nội dung chính trong bài:

 • Giới thiệu môn học
 • Giảng viên và cách học
 • Biểu diễn thông tin trên máy tính
 • Kiến trúc chung của máy tính
 • Phần mềm
 • Phần mềm hỗ trợ gõ và làm việc với tiếng Việt trên máy tính
 • Các thao tác quản trị file đơn giản
Đọc tiếp...

Lý thuyết 6: Animations & Widgets

Chưa có bình luận

Chủ đề: Animation & Widget

Những nội dung chính trong bài học này:

 1. Animations
  • Nguyên tắc
  • XML vs Code
  • Interpolator
  • Drawable Animation
 2. Widgets
  • Khái niệm
  • Các bước thực hiện
  • Các chú ý
  • Ví dụ về widget có tương tác
Đọc tiếp...

Lý thuyết 5: Networking

Chưa có bình luận

Chủ đề: Networking

Những nội dung chính trong bài học này:

 1. Giới thiệu chung về networking
 2. Giao thức kiểu TCP
  • Nguyên tắc hoạt động
  • Lập trình
  • Quá trình giao tiếp
 3. Giao thức kiểu UDP
  • Nguyên tắc hoạt động
  • Gửi gói tin
  • Nhận gói tin
 4. HttpClient và web services
Đọc tiếp...

Lý thuyết 4: Media Services (continue) + Location Base Services

Chưa có bình luận

Chủ đề: Media Services (continue) + Location Base Services

Những nội dung chính trong bài học này:

 1. Media Services (continue)
  • Video
  • TTS
  • Camera
 2. Location Base Services
  • Global Positioning Services
  • Geocoding Locations
  • Mapping Locations
Đọc tiếp...