Các bài lưu

Linux-2022, bài thực hành 6: Cài đặt remote control panel lên Linux

Chưa có bình luận

THÔNG BÁO: THẦY GIÁO VẪN ĐANG DƯƠNG TÍNH VỚI COVID, VÌ VẬY SẼ KHÔNG TRỰC TIẾP HƯỚNG DẪN BÀI THỰC HÀNH NÀY. SINH VIÊN CHỦ ĐỘNG THỰC HIỆN VÀ NỘP BÀI THEO YÊU CẦU.

Nội dung của bài thực hành này:

 1. Thực hành theo hướng dẫn của tài liệu đính kèm
 2. Chú ý: một số các công cụ trong tài liệu đính kèm có thể đã lỗi thời theo thời gian. Sinh viên có thể lựa chọn cài đặt thử các web panel khác như gợi ý dưới đây
  1. Cài aaPanel cho Ubuntu
  2. Cài VestaCP cho CentOS

Sau khi hoàn thành việc cài một trong hai web panel trên (aaPanel hoặc VestaCP), yêu cầu sinh viên chụp màn hình và quá trình thực hiện các lệnh cài đặt gửi vào email cho thầy giáo (namtx@wru.vn).

Đọc tiếp...

Linux-2022, bài thực hành 5: Cài đặt web server trên Linux

Chưa có bình luận

Nội dung của bài thực hành này:

 1. Thực hành theo hướng dẫn của tài liệu đính kèm
 2. Điều chỉnh: thay vì cài đặt web server trên CentOS (như trong tài liệu đính kèm), yêu cầu sinh viên cài đặt web server trên máy ảo Ubuntu, cụ thể:
  1. Cài Apache server
  2. Cài một bản MySQL nào đó (hoặc MariaDB hoặc PostgreSQL)
  3. Cài đặt PHP bản 7.x hoặc 8.x

Cuối buổi thực hành giáo viên sẽ kiểm tra kết quả thực hiện của từng sinh viên.

 

Đọc tiếp...

Linux-2022, bài thực hành 4: Quản lý gói, x-windows

Chưa có bình luận

Nội dung của bài thực hành này:

 1. Thực hành theo hướng dẫn của tài liệu đính kèm
 2. Yêu cầu bổ sung: cài đặt giao diện GNOME lên máy ảo Ubuntu của bạn và thiết lập GNOME thành giao diện mặc định cho Ubuntu
 3. Cài đặt dịch vụ SSH cho phép sinh viên từ máy host có thể đăng nhập vào máy ảo CentOS

Cuối buổi thực hành giáo viên sẽ kiểm tra kết quả thực hiện của từng sinh viên.

 

Đọc tiếp...

Linux-2022, bài thực hành 3: Quản lý tiến trình, dịch vụ, cron

Chưa có bình luận

Nội dung của bài thực hành này:

 1. Yêu cầu sinh viên thực hành trên máy CentOS hoặc các distro dòng Fedora
 2. Quản lý tiến trình, có thể tìm hiểu thêm công cụ htop
 3. Thực hành về pipe, cron
 4. Nộp bài tập thực hành ở trang 11 và 14 về email của giáo viên (namtx@wru.vn)

 

Đọc tiếp...

Linux-2022, bài thực hành 2: Phân quyền và quản lý file trên linux

Chưa có bình luận

Nội dung của bài thực hành này:

 1. Đọc giới thiệu về đăng nhập, phân quyền và làm bài tập về tạo người dùng và phân quyền (trang 9 của tài liệu đính kèm)
 2. Đọc phần hướng dẫn về quản lý tập tin và làm các bài tập ở trang 15 và 16 của tài liệu hướng dẫn

Chú ý:

 • Cần ghi chú lại quá trình thực hiện của mình (hoặc xem trong bash history), trước khi kết thúc buổi thực hành, giáo viên sẽ kiểm tra xem quá trình làm của sinh viên như thế nào
Đọc tiếp...

Linux-2022, bài thực hành 1: Cài đặt vài linux distro trên máy ảo

Chưa có bình luận

Nội dung của bài thực hành này:

 1. Cài đặt phần mềm giả lập máy ảo trên máy tính của bạn: VMware, VirtualBox, GreenVBox,…
 2. Tải về DVD của Ubuntu và CentOS: Ubuntu chọn bản dành cho desktop, CentOS chọn bản dành cho server
 3. Thiết lập các máy ảo phù hợp cho sử dụng làm server hoặc cho người dùng cuối
 4. Cài đặt hai hệ điều hành
 5. Thử nghiệm vài lệnh linux cơ bản

Chú ý:

 • Tài liệu đính kèm có ý nghĩa tham khảo, được viết cho việc thực hành tại phòng máy của trường, sinh viên cần điều chỉnh phù hợp với việc thực hành trên máy tính cá nhân.
 • Cần hiện các phiên bản distro đã cập nhật mới, tuy nhiên ý nghĩa nội dung thực hành không thay đổi, sinh viên nên sử dụng các phiên bản mới nhất để có cơ hội làm quen với các tính năng mới nhất của các hệ điều hành.
Đọc tiếp...

TTUD60TH-TB: Sử dụng phần mềm thực hành phiên bản mới FineTest 4

2 bình luận

THÔNG BÁO

Bắt đầu từ tuần này (21/12/2021), môn Thuật toán ứng dụng chuyển qua sử dụng phần mềm FineTest 4.

Chú ý:

 • Phần mềm yêu cầu .NET Framework 4.8 trở lên (Windows 10-1903 trở về sau đã có sẵn), nếu chưa có phần mềm này thì tải ở đây: .NET Framework 4.8
 • Tải file setup (dạng SFX) để cài phần mềm ở đây: FineTest 4.0.0

Sau khi tải về, hãy chạy file cài đặt <finetest4.0.0.exe>, trước khi chạy cần unblock file để tránh lỗi bảo mật (xem hình dưới):

Video hướng dẫn các vấn đề liên quan đến cài đặt:

Đọc tiếp...

TTUD60TH-L1: Bài tập 1

Chưa có bình luận

Tải chương trình tự động test này: FINETEST

Sau đó thực hiện các bước sau:

 1. Giải nén ra thư mục làm việc hoặc thư mục tùy chọn
  (chú ý: đường dẫn đến thư mục không được chứa dấu cách hoặc các ký tự unicode tiếng Việt, vì Dev-C++ sẽ không làm việc tốt với đường dẫn loại này)
 2. Chạy phần mềm FineTest bên trong thư mục vừa giải nén, máy sẽ yêu cầu Dev-C++ 5.11 để chạy
 3. Đọc đề bài và giải bài bằng C/C++
 4. Nộp bài cho chương trình chấm thử, phần mềm sẽ chấm tự động và báo lỗi lại cho người dùng
 5. Sau khi làm đủ cả 3 bài, hoặc hết thời gian thực hành, nộp các bài tập vừa làm cho thầy giáo theo quy cách sau:
  1. Địa chỉ email: namtx@wru.vn
  2. Tiêu đề email: “Bai thuc hanh TTUD-1”
  3. Nội dung file: Ghi họ tên và mã sinh viên
Đọc tiếp...

Linux-K62, bài 9: Cài đặt các dịch vụ cơ bản của máy chủ Internet

Chưa có bình luận

Nội dung lý thuyết của buổi này:

 1. Khái niệm máy chủ internet
 2. LAMP
 3. Phân tích hoạt động máy chủ và sửa lỗi
 4. Giao diện quản trị từ xa (remote control panels)
  • Quản trị từ xa với internet server
  • Các kiểu công cụ quản trị từ xa
  • Quản trị từ xa với giao diện web
  • Phân cấp người dùng với RCP

Nội dung thực hành:

 • Sử dụng phần mềm portable VirtualBox và các máy ảo đã tạo xong từ các buổi trước, nếu gặp lỗi thì xem lại bài trước và tải lại phần mềm
 • Làm các bài tập trong file bài tập thực hành L6
Đọc tiếp...

Linux-K62, bài 8: Dịch vụ trên linux và quản trị một số dịch vụ cơ bản

Chưa có bình luận

Nội dung lý thuyết của buổi này:

 1. Dịch vụ trên linux
  • Quá trình khởi động linux
  • Dịch vụ (service)
  • Quản lý dịch vụ
 2. Một số dịch vụ cơ bản trên linux
  • Một số khái niệm về mạng IP
  • Các tập tin cấu hình mạng
  • Dịch vụ mạng (network)

Nội dung thực hành:

 • Sử dụng phần mềm portable VirtualBox và các máy ảo đã tạo xong từ các buổi trước, nếu gặp lỗi thì xem lại bài trước và tải lại phần mềm
 • Làm các bài tập trong file bài tập thực hành L5
Đọc tiếp...