Linux-2022, bài thực hành 4: Quản lý gói, x-windows

Chưa có bình luận

Nội dung của bài thực hành này:

  1. Thực hành theo hướng dẫn của tài liệu đính kèm
  2. Yêu cầu bổ sung: cài đặt giao diện GNOME lên máy ảo Ubuntu của bạn và thiết lập GNOME thành giao diện mặc định cho Ubuntu
  3. Cài đặt dịch vụ SSH cho phép sinh viên từ máy host có thể đăng nhập vào máy ảo CentOS

Cuối buổi thực hành giáo viên sẽ kiểm tra kết quả thực hiện của từng sinh viên.

 

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: