Linux & Phần Mềm Mã Nguồn Mở (HK2, 2021-2022)

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Đây là khóa học Linux & Phần Mềm Mã Nguồn Mở, chủ yếu được dành cho các bạn sinh viên khóa 61, khoa Công nghệ thông tin – ĐH Thủy Lợi.

Môn học được triển khai trong học kỳ 2, năm học 2021-2022, Trường ĐH Thủy Lợi.

Nội dụng chính của khóa học này gồm:

 • Cung cấp các kiến thức cơ bản về giấy phép mã nguồn mở và cộng đồng FOSS
 • Hiểu về cách thức làm việc của hệ điều hành Linux
 • Cách sử dụng giao diện dòng lệnh cơ bản
 • Làm việc với hệ thống file của linux
 • Làm việc với tiến trình và dịch vụ của linux
 • Tùy biến môi trường hệ thống
 • Làm việc với một số x-windows thông dụng
 • Cấu hình các dịch vụ internet cơ bản

Yêu cầu môn học:

 • Kiến thức về kiến trúc máy tính (cơ bản)
 • Kiến thức về lập trình (cơ bản)
 • Biết sử dụng máy tính cá nhân
 • Biết sử dụng các dịch vụ internet
 • Biết một chút thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành

Giảng viên: Trương Xuân Nam, email: namtx@wru.vn hoặc truongxuannam@gmail.com

Chúc các bạn thành công!


Các nội dung chính của khóa học:

Bình luận: