Linux-2022, bài 7: Dịch vụ trên linux và quản trị một số dịch vụ cơ bản

Chưa có bình luận

THÔNG BÁO: DO THẦY GIÁO ĐANG F0 COVID, KHÔNG THỂ LÊN LỚP, NÊN BÀI HỌC NÀY SINH VIÊN TỰ ĐỌC, GIÁO VIÊN SẼ NHẮC LẠI NỘI DUNG TRONG BUỔI LÝ THUYÊT SAU.

Nội dung lý thuyết của buổi này:

 1. Dịch vụ trên linux
  • Quá trình khởi động linux
  • Dịch vụ (service)
  • Quản lý dịch vụ
 2. Một số dịch vụ cơ bản trên linux
  • Một số khái niệm về mạng IP
  • Các tập tin cấu hình mạng
  • Dịch vụ mạng (network)

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: