Linux-2022, bài thực hành 5: Cài đặt web server trên Linux

Chưa có bình luận

Nội dung của bài thực hành này:

  1. Thực hành theo hướng dẫn của tài liệu đính kèm
  2. Điều chỉnh: thay vì cài đặt web server trên CentOS (như trong tài liệu đính kèm), yêu cầu sinh viên cài đặt web server trên máy ảo Ubuntu, cụ thể:
    1. Cài Apache server
    2. Cài một bản MySQL nào đó (hoặc MariaDB hoặc PostgreSQL)
    3. Cài đặt PHP bản 7.x hoặc 8.x

Cuối buổi thực hành giáo viên sẽ kiểm tra kết quả thực hiện của từng sinh viên.

 

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: