Linux-2022, bài thực hành 1: Cài đặt vài linux distro trên máy ảo

Chưa có bình luận

Nội dung của bài thực hành này:

  1. Cài đặt phần mềm giả lập máy ảo trên máy tính của bạn: VMware, VirtualBox, GreenVBox,…
  2. Tải về DVD của Ubuntu và CentOS: Ubuntu chọn bản dành cho desktop, CentOS chọn bản dành cho server
  3. Thiết lập các máy ảo phù hợp cho sử dụng làm server hoặc cho người dùng cuối
  4. Cài đặt hai hệ điều hành
  5. Thử nghiệm vài lệnh linux cơ bản

Chú ý:

  • Tài liệu đính kèm có ý nghĩa tham khảo, được viết cho việc thực hành tại phòng máy của trường, sinh viên cần điều chỉnh phù hợp với việc thực hành trên máy tính cá nhân.
  • Cần hiện các phiên bản distro đã cập nhật mới, tuy nhiên ý nghĩa nội dung thực hành không thay đổi, sinh viên nên sử dụng các phiên bản mới nhất để có cơ hội làm quen với các tính năng mới nhất của các hệ điều hành.

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: