Linux-2022, bài thực hành 6: Cài đặt remote control panel lên Linux

Chưa có bình luận

THÔNG BÁO: THẦY GIÁO VẪN ĐANG DƯƠNG TÍNH VỚI COVID, VÌ VẬY SẼ KHÔNG TRỰC TIẾP HƯỚNG DẪN BÀI THỰC HÀNH NÀY. SINH VIÊN CHỦ ĐỘNG THỰC HIỆN VÀ NỘP BÀI THEO YÊU CẦU.

Nội dung của bài thực hành này:

  1. Thực hành theo hướng dẫn của tài liệu đính kèm
  2. Chú ý: một số các công cụ trong tài liệu đính kèm có thể đã lỗi thời theo thời gian. Sinh viên có thể lựa chọn cài đặt thử các web panel khác như gợi ý dưới đây
    1. Cài aaPanel cho Ubuntu
    2. Cài VestaCP cho CentOS

Sau khi hoàn thành việc cài một trong hai web panel trên (aaPanel hoặc VestaCP), yêu cầu sinh viên chụp màn hình và quá trình thực hiện các lệnh cài đặt gửi vào email cho thầy giáo (namtx@wru.vn).

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: