Linux-2022, bài thực hành 3: Quản lý tiến trình, dịch vụ, cron

Chưa có bình luận

Nội dung của bài thực hành này:

  1. Yêu cầu sinh viên thực hành trên máy CentOS hoặc các distro dòng Fedora
  2. Quản lý tiến trình, có thể tìm hiểu thêm công cụ htop
  3. Thực hành về pipe, cron
  4. Nộp bài tập thực hành ở trang 11 và 14 về email của giáo viên (namtx@wru.vn)

 

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: