Linux-2022: Điểm quá trình lớp 61TH4 và 62TH5

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp 61TH4 và 61TH5 môn “Linux và phần mềm mã nguồn mở”. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
  • Điểm chuyên cần
  • Điểm bài tập
  • Điểm bài tập về nhà
  • Điểm bài tập thực hành
Chú ý: điểm này chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học.
TTMã số SVLớpHọ và tênĐQTGhi chú
1195106099661HTNguyễn Duy Tân10
2195106075461HTKhương Minh Huy9.9
3195106094161TH4Nguyễn Công Quân9.5
4195106095361TH4Hoàng Minh Quang9.5
5195106105161TH4Hà Quang Tiến9.5
6195106411561TH4Trần Văn Vũ9.5
7195106082661TH5Nguyễn Hải Long9.5
8195106087861TH5Nguyễn Hải Nam9.5
9195106054761TH4Nguyễn Ngọc Bình9
10195106058461TH4Đào Duy Đán9
11195106061761TH4Mai Văn Đức9
12195106002961HTNguyễn Anh Đức9
13195106063561TH4Lê Huy Dũng9
14195106064361TH4Phạm Lê Dũng9
15195106067561TH4Kiều Văn Hải9
16195106070561HTNguyễn Quang Hiếu9
17195106073061TH4Lê Đức Huấn9
18195106073861TH4Phạm Tuấn Hùng9
19195106085561TH4Triệu Tiến Mạnh9
20195106097461TH4Đinh Thị Quỳnh9
21195106098961TH4Vũ Thế Song9
22195106112861HTNguyễn Thế Vũ9
23195106072261TH5Nguyễn Huy Hoàng9
24195106001661TH5Nguyễn Đắc Mạnh9
25195106112061TH5Hoàng Quốc Việt9
26195106093561TH4Bùi Trung Quân8.8
27195106003861HTTrần Đức Anh8.8
28195106068061TH5Nguyễn Ngọc Hải8.8
29195106111461TH5Nguyễn Hải Vân8.8
30195106050561TH4Đinh Ngọc Anh8.5
31195106055961TH4Nguyễn Minh Chiến8.5
32195106059661TH4Nguyễn Trần Tuấn Đạt8.5
33195106059861TH4Phạm Thành Đạt8.5
34195106061061TH4Bùi Minh Đức8.5
35195106069961TH4Đinh Quang Hiếu8.5
36195106072361HTNguyễn Trọng Hoàng8.5
37195106074161TH4Đặng Ngọc Hưng8.5
38195106074261TH4Nguyễn Văn Hưng8.5
39195106074461TH4Bùi Thị Thu Hương8.5
40195106077361TH4Phạm Thị Huyền8.5
41195106408461TH4Nguyễn Bá Khương8.5
42195106079261TH4Nguyễn Duy Kiên8.5
43195106081561TH4Nguyễn Thị Loan8.5
44195106083461TH4Trần Hải Long8.5
45195106091061TH4Lê Thị Oanh8.5
46195106095761TH4Nguyễn Văn Quang8.5
47195106097061TH4Vũ Trung Quyền8.5
48195106106961TH4Phạm Quốc Trị8.5
49195106052261TH5Nguyễn Tuấn Anh8.5
50195106053561TH5Trần Phương Anh8.5
51195106055061TH5Bùi Văn Cải8.5
52195106055261TH5Đoàn Xuân Cảnh8.5
53195106405661TH5Đào Bá Chiến8.5
54195106057561TH5Nguyễn Bá Cường8.5
55195106057661TH5Nguyễn Văn Cường8.5
56195106060361HTNguyễn Hải Đình8.5
57195106070661TH5Nguyễn Trung Hiếu8.5
58195106071561TH5Nguyễn Văn Hòa8.5
59195106077461TH5Trần Thị Huyền8.5
60195106078561TH5Nguyễn Đình Khánh8.5
61195106408561TH5Vũ Trung Kiên8.5
62195106083261TH5Nguyễn Xuân Long8.5
63195106083661TH5Vũ Long8.5
64195106086461TH5Mai Duy Tuấn Minh8.5
65195106409561TH5Phạm Thị Ngọc Minh8.5
66195106089561TH5Quàng Thị Ngọc8.5
67195106095461TH5Hoàng Việt Quang8.5
68195106095661TH5Lê Minh Quang8.5
69195106005161TH5Trần Minh Quang8.5
70195106100961TH5Cấn Xuân Thắng8.5
71195106101061TH5Đào Quyết Thắng8.5
72195106002461TH5Nguyễn Giang Thanh8.5
73195106004161TH5Nguyễn Thu Trang8.5
74195106107661TH5Phạm Hoàng Trung8.5
75195106109461TH5Trần Anh Tú8.5
76195106002661HTNguyễn Xuân Tuấn8.5
77195106110861TH5Nguyễn Thanh Tùng8.5
78195106111061TH5Nguyễn Văn Túy8.5
79195106111161TH5Phạm Quang Tuyến8.5
80195106111761TH5Trần Thị Hồng Vân8.5
81195106057361TH5Đặng Mạnh Cường8.3
82195106066661TH4Nguyễn Thị Duyên8
83195106072961TH4Ngô Văn Huân8
84195106074061TH4Cấn Đình Hưng8
85195106080561TH4Bùi Nhật Linh8
86195106085161TH4Phan Quang Mạnh8
87195106085461TH4Trần Văn Mạnh8
88195106096561TH4Lê Viết Quý8
89195106111261TH4Hoàng Thị Thu Uyên8
90195106063861HTNguyễn Tiến Dũng8
91195106070061TH5Đỗ Xuân Hiếu8
92195106077761TH5Nguyễn Hữu Khải8
93195106003361TH5Hoàng Nhật Quang8
94195106101361TH5Lê Đức Thắng8
95195106083861TH5Đàm Thị Lụa7.8
96195106055361TH4Nguyễn Thị Linh Chi7.5
97195106076661TH4Vũ Đức Huy7.5
98195106089761TH4Đậu Đình Nguyên7.5
99195106093661TH4Đinh Hồng Quân7.5
100195106097161TH4Nguyễn Bòng Quyết7.5
101195106097561TH4Nguyễn Thị Quỳnh7.5
102195106100561TH4Vũ Quang Thái7.5
103195106101461TH4Lê Đức Thắng7.5
104195106102861TH4Vũ Anh Thao7.5
105195106076561TH5Vũ Đức Huy7.5
106195106079561TH5Vũ Trung Kiên7.5
107195106085361TH5Trần Thế Mạnh7.5
108195106088661TH5Bùi Văn Nghĩa7.5
109195106072761TH4Trương Đình Hội7.3
110195106050061TH4Lê Thành An7
111195106409161TH4Đặng Công Minh7
112195106110161TH4Trương Minh Tuấn7
113195106053661TH5Trần Thị Quỳnh Anh7
114195106082761TH5Nguyễn Hải Long7
115195106085261TH5Trần Đức Mạnh7
116195106108061TH5Nguyễn Thanh Trường7
117195106083361TH5Phùng Nhật Long6.8
118195106093161TH4Trần Anh Phương6.5
119195106110261HTĐặng Huy Tùng6
120195106097861TH5Vũ Văn Sang6
121195106091361TH5Lê Đình Phong5.5
122195106061561TH4Hồ Nam Đức0cấm thi
123195106079361TH4Nguyễn Trung Kiên0cấm thi
124195106086561TH4Ngô Hoàng Minh0cấm thi
125195106086661TH4Nguyễn Tiến Minh0cấm thi
126195106087061TH4Dương Hoàng Nam0cấm thi
127195106057161TH5Nguyễn Thành Công0cấm thi
128195106078061TH5Bùi Đức Khánh0cấm thi
129195106083061TH5Nguyễn Văn Long0cấm thi
130195106099461TH5Bùi Minh Tân0cấm thi

Giảng viên,

Trương Xuân Nam

Bình luận: