Các bài lưu

TTUD60TH-TB: Sử dụng phần mềm thực hành phiên bản mới FineTest 4

2 bình luận

THÔNG BÁO

Bắt đầu từ tuần này (21/12/2021), môn Thuật toán ứng dụng chuyển qua sử dụng phần mềm FineTest 4.

Chú ý:

  • Phần mềm yêu cầu .NET Framework 4.8 trở lên (Windows 10-1903 trở về sau đã có sẵn), nếu chưa có phần mềm này thì tải ở đây: .NET Framework 4.8
  • Tải file setup (dạng SFX) để cài phần mềm ở đây: FineTest 4.0.0

Sau khi tải về, hãy chạy file cài đặt <finetest4.0.0.exe>, trước khi chạy cần unblock file để tránh lỗi bảo mật (xem hình dưới):

Video hướng dẫn các vấn đề liên quan đến cài đặt:

Đọc tiếp...