Tin Văn Phòng K59 (lớp KT4.1)

Chưa có bình luận

Xin chào,

Đây là khóa học Tin Văn Phòng (Office), dành cho các bạn khóa 59, nhóm KT4.1, học kỳ 2, năm học 2017-2018, Trường ĐH Thủy Lợi.

Nội dụng chính của khóa học này gồm:

 • Giới thiệu về máy tính
  • Biểu diễn thông tin
  • Máy tính trong cuộc sống và công việc
  • Một số phần mềm cơ bản
  • Tiếng Việt trong máy tính
 • Sử dụng phần mềm soạn thảo Microsoft Word
  • Soạn thảo cơ bản
  • Bảng biểu và đồ họa
  • In ấn và trộn tài liệu
  • Các chức năng nâng cao
 • Sử dụng phần mềm bảng tính Microsoft Excel
  • Thao tác cơ bản với bảng tính
  • Xử lý dữ liệu và định dạng
  • Hàm trong Excel
  • Đồ thị
  • Quản trị dữ liệu
  • Lập trình VBA trong Excel
 • Sử dụng phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint

Yêu cầu môn học:

 • Biết sử dụng máy tính ở mức độ làm quen

Giảng viên: Trương Xuân Nam, email: truongxuannam@gmail.com

Chúc các bạn thành công!


Các nội dung chính của khóa học:

Bình luận: