TVP-K59 Bài 01: Tổng quan về máy tính

Chưa có bình luận

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

 • Giới thiệu về môn học
 • Công nghệ thông tin và máy tính
  • Biểu diễn thông tin trong máy tính
  • Kiến trúc chung của máy tính
  • Phần cứng, phần mềm
  • Các thiết bị ngoại vi thông dụng
 • Soạn thảo tiếng Việt
  • Phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt
  • Cách gõ các kí tự tiếng Việt
 • Phần mềm Windows Explorer

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: