TVP-K59 Bài 03: Soạn công thức, định dạng văn bản và style

Chưa có bình luận

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

  • Soạn thảo công thức toán học
  • Chèn ký tự đặc biệt
  • Tìm kiếm và thay thế văn bản
  • Chia văn bản thành nhiều cột
  • Chữ hoa khối lớn
  • Tính năng AutoCorrect
  • Style và đánh mục lục

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: