Lập Trình Di Động (Android, K54)

Chưa có bình luận

Xin chào,

Đây là khóa học Lập Trình Di Động (Android), dành cho các bạn sinh viên khóa 54, khoa Công nghệ Thông tin, học kỳ 2, năm học 2015-2016, Trường ĐH Thủy Lợi.

Nội dụng chính của khóa học này gồm:

  • Giới thiệu về hệ điều hành trên thiết bị di động
  • Cung cấp các kiến thức về ngôn ngữ lập trình java
  • Cùng cấp các kiến thức cơ bản về xml, tài nguyên và phương pháp phát triển ứng dụng android đơn giản
  • Các xây dựng các thành phần cơ bản của ứng dụng android: Acitivity, Intent, Service, Content Provider, Broadcast Receiver
  • Hiểu biết và khai thác một số đặc trưng của thiết bị di động: dịch vụ thoại, nhắn tin, mạng,…

Yêu cầu môn học:

  • Biết sử dụng máy tính, email, internet
  • Có kiến thức cơ bản về Toán và Logic
  • Có kiến thức về ngôn ngữ lập trình dòng C/C++

Giảng viên: Trương Xuân Nam, email: truongxuannam@gmail.com

Chúc các bạn thành công!


Các nội dung chính của khóa học:

Bình luận: