LTDĐ 9: Lưu Trữ & SQLite

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Tổng quan về lữu trữ trong android
 2. Shared Preferences
 3. Files
  1. File trên internal storage
  2. File tạm
  3. File trên external storage
  4. File nội bộ (trong file apk)
 4. SQLite

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: