LTDĐ 4: Bắt Đầu Lập Trình Cho Android OS

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Thiết bị di động vs thiết bị cố định
 2. Thị trường ứng dụng cho di động
 3. Hệ điều hành Android
 4. Lập trình Android
 5. Môi trường lập trình
  • Eclipse
  • Android Studio
  • Máy ảo Genymotion
 6. HELLO WORLD!!!

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: