LTDĐ 13: Sensors + Animations

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. 1.Cảm biến (sensor)
  1. Sensor và SensorManager
  2. Các loại sensor thông dụng
  3. Các bước làm việc với sensor
  4. Ví dụ: “la bàn” đơn giản
  5. Kinh nghiệm làm việc với sensor
 2. 2.Hiệu ứng đồ họa (animation)
  1. Giới thiệu về animation
  2. Tạo animation bằng XML và Code
  3. Drawable animation

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: