Chương Trình Dịch (K54TH)

Chưa có bình luận

Xin chào,

Đây là khóa học (nhập môn) Chương Trình Dịch, dành cho các bạn sinh viên năm thứ 4 chuyên ngành CNTT. Khóa học mở cho các lớp thuộc khóa 54, học kỳ 1, năm học 2015-2016, Trường ĐH Thủy Lợi.

Nội dụng chính của khóa học này gồm:

 • Giới thiệu về chương trình dịch
 • Các bước trong quá trình dịch bằng máy
 • Các khái niệm cơ sở về ngôn ngữ sử dụng trong môn học
 • Phân tích từ vựng
  • Sử dụng DFA vào phân tích từ vựng
 • Phân tích cú pháp
  • Biểu diễn cây phân tích cú pháp
  • Các chiến lược thử-sai trong phân tích cú pháp
  • Một số thuật toán phân tích cú pháp vạn năng
  • Một số thuật toán sinh automat phân tích cú pháp
 • Các vấn đề khác liên quan

Yêu cầu môn học:

 • Ngôn ngữ lập trình C# hoặc Java
 • Hiểu biết về tổ chức hoạt động của máy tính
 • Kiến thức về lý thuyết tính toán, automat và văn phạm
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Giảng viên: Trương Xuân Nam, email: truongxuannam@gmail.com

Chúc các bạn thành công!


Các nội dung chính của khóa học:

Bình luận: