Bài thực hành 1: tách từ và thống kê

Chưa có bình luận

Các bài tập trong buổi này:

  1. Xây dựng bộ tách từ đơn giản nhất
  2. Xây dựng bộ tách từ đơn giản
  3. Xây dựng bộ tách từ và thống kê
  4. Xây dựng bộ thống kê từ trong file dữ liệu

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: