Điểm quá trình môn Chương Trình Dịch 54TH

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Dưới đây là điểm quá trình của khóa học Chương Trình Dịch (dành cho Khóa 54TH, học kỳ 1 năm học 2015-2016).

Kết quả này dựa trên tổng hợp của:

  • Làm bài kiểm tra trên lớp
  • Chữa bài tập trên lớp
  • Nộp bài tập thực hành (qua email hoặc qua bài làm trên giấy)
  • Điểm danh

Hệ số điểm quá trình: 40% tổng số điểm (lớp thi cuối kỳ ngày 6 tháng 1 năm 2016).

TTMã số SVLớpHọ và tênĐiểm QT
1125106147154TH1Lê Vũ An5
2125106147254TH1Dương Thế Anh6
3125106147354TH1Đặng Quang Anh6.5
4125106147454TH1Nguyễn Trọng Tuấn Anh5
5125106147554TH1Phạm Thị Lan Anh6.5
6125106141754TH2Bùi Thị Ngọc ánh8.5
7125106141854TH2Dương Thị ánh9.5
8125106141954TH2Vũ Thị Ngọc ánh8
9125106147754TH1Phạm Văn Bổng7
10125106147854TH1Nguyễn Hữu Chiến6
11125106147954TH1Tạ Văn Chinh5.5
12125106142054TH2Trần Văn Chung7.5
13125106148054TH1Vũ Kim Cương6
14125106142154TH2Nguyễn Mạnh Cường7
15125106148154TH1Nguyễn Văn Cường9
16125106142254TH2Nguyễn Xuân Cường7
17125106142354TH2Hoàng Mạnh Dũng7
18125106148354TH1Lê Ngọc Duy6
19115106001553TH2Trần Quang Đại6
20125106148454TH1Trần Quang Đạt6
21115106148353TH1Nguyễn Văn Điệp7
22125106148554TH1Đào Ngọc Đức6
23125106142654TH2Đoàn Ngọc Đức6
24125106142754TH2Lê Xuân Đức5.5
25105106030452TH1Phạm Văn Đức3
26105106030852TH1Trần Anh Đức0
27105106031353TH1Vũ Trung Đức6.5
28125106148754TH1Nguyễn Hoàng Giang6.5
29125106148854TH1Nguyễn Thị Giang7.5
30125106148954TH1Nguyễn Trường Giang6
31125106149054TH1Vũ Ngọc Giang7.5
32125106149154TH1Nguyễn Văn Giáp7
33125106149254TH1Nguyễn Đình Hà6.5
34125106142954TH2Nguyễn Thu Hà9
35125106143054TH2Dương Đăng Hai5
36125106149454TH1Nguyễn Thị Hằng6.5
37125106143154TH2Vương Thị Hằng6.5
38125106149354TH1Ngọ Thị Hân7
39115106002453TH2Lê Văn Hậu6
40125106149554TH1Vũ Đức Hiếu5.5
41125106143254TH2Trần Quốc Hoàn6
42125106143354TH2Bùi Phú Hoàng5
43125106149654TH1Nguyễn Huy Hoàng6.5
44125106143454TH2Phan Thế Hoàng7.5
45125106149754TH1Đặng Văn Học7.5
46125106143554TH2Phạm Thị Huệ10
470951060063051TH2Bùi Công Hùng4
48125106149854TH1Ngô Đình Huy7.5
49125106143854TH2Chử Thị Huyền7.5
50125106143954TH2Hoàng Thị Mỹ Huyền10
51125106143654TH2Mai Xuân Hưng7
52125106143754TH2Vũ Xuân Hưởng7
53125106144054TH2Nguyễn Duy Khánh8
54125106144154TH2Trần Duy Khánh6.5
55125106144254TH2Lê Thị Linh7.5
56125106149954TH1Tống Thị Linh7
57125106150154TH1Phạm Huy Long5
58125106144354TH2Giang Đức Mạnh6.5
59115106150653TH1Nghiêm Xuân Mười6
60125106144554TH2Nguyễn Văn Nam6
61125106150454TH1Cao Thị Ngân7
62125106144654TH2Đỗ Thuỷ Ngân7.5
63125106150554TH1Ngô Thúy Ngần8.5
64125106144754TH2Nguyễn Đức Nghĩa7
65125106150654TH1Nguyễn Văn Nghĩa6
66125106144854TH2Mai Đức Nghiệp7
67125106144954TH2Nguyễn Thị Như5.5
68125106150754TH1Nguyễn Việt Phương6
69125106150854TH1Phạm Văn Quang7.5
70125106145054TH2Trần Công Quang7
71115106005053TH2Trần Anh Quân5
72125106145254TH2Nguyễn Thị Thuý Quỳnh7
73125106145354TH2Nguyễn Văn Sang7.5
74125106145454TH2Đoàn Thị Sen6.5
75115106005253TH2Đoàn Lam Sơn5
76125106150954TH1Nguyễn Hữu Tá7
77125106145554TH2Lê Văn Tâm6.5
78125106151254TH1Nguyễn Tử Thắng6
79125106151354TH1Đinh Thị Thêu9
80125106145654TH2Bùi Thị Thuý9
81125106145754TH2Hồ Minh Thuý8
82125106145854TH2Lương Thị Thùy7
83125106145954TH2Phạm Thị Minh Thùy6
84125106151454TH1Lê Thị Thương8
85115106152453TH1Trần Trọng Tiên5
86125106146054TH2Nguyễn Tất Tiền7
87125106151754TH1Ngô Thị Toàn7.5
88125106146154TH2Lê Thị Quỳnh Trang9
89125106146254TH2Trần Thị Trang9.5
90125106146354TH2Vũ Thị Ngọc Trang9
91125106146454TH2Nguyễn Tiến Trinh6
92105106181753TH1Vũ Bá Trình5
93125106146554TH2Đinh Sơn Trường6.5
94125106146654TH2Lại Xuân Trường6
95115106153453TH1Phạm Đình Trường9.5
96125106146754TH2Tạ Văn Trường7
97125106152054TH1Hứa Thanh Tùng7.5
98125106146854TH2Nguyễn Văn Tuyên6.5
99125106152254TH1Vũ Đình Tuyên7.5
100125106152154TH1Vũ Thị Tươi7
101125106152354TH1Phạm Thị Kiều Vân7
102125106146954TH2Nguyễn Cảnh Vinh8.5
103125106152454TH1Dương Long Vũ6.5
104125106152554TH1Đỗ Tuấn Vũ6
105125106152654TH1Nguyễn Thị Hồng Yến6.5

Giảng viên, Trương Xuân Nam

Bình luận: