Tin Văn Phòng (Office, lớp N04 và N08, K56)

Chưa có bình luận

Xin chào,

Đây là khóa học Tin Văn Phòng (Office), dành cho các bạn khóa 56, nhóm N0.04 và N0.08, học kỳ 2, năm học 2014-2015, Trường ĐH Thủy Lợi.

Nội dụng chính của khóa học này gồm:

 • Giới thiệu về máy tính
  • Biểu diễn thông tin
  • Máy tính trong cuộc sống và công việc
  • Một số phần mềm cơ bản
  • Tiếng Việt trong máy tính
 • Sử dụng phần mềm soạn thảo Microsoft Word
  • Soạn thảo cơ bản
  • Bảng biểu và đồ họa
  • In ấn và trộn tài liệu
  • Các chức năng nâng cao
 • Sử dụng phần mềm bảng tính Microsoft Excel
  • Thao tác cơ bản với bảng tính
  • Xử lý dữ liệu và định dạng
  • Hàm trong Excel
  • Đồ thị
  • Quản trị dữ liệu
  • Lập trình VBA trong Excel

Yêu cầu môn học:

 • Biết sử dụng máy tính ở mức độ làm quen

Giảng viên: Trương Xuân Nam, email: truongxuannam@gmail.com

Chúc các bạn thành công!


Các nội dung chính của khóa học:

Bình luận: