Buổi 06: ôn tập các kĩ thuật trong Microsoft Word

Chưa có bình luận

Chủ đề: ôn tập các kĩ thuật trong Microsoft Word

4 bài tập:

  • Bài 1: bảng điểm của trường Hoàng Diệu
  • Bài 2: thực hành vẽ khối hình
  • Bài 3: thực hành về ArtWord
  • Bài 4: đưa chú thích vào hình ảnh

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: