Buổi 01: giới thiệu về máy tính

Chưa có bình luận

Nội dung chính trong bài:

  • Giới thiệu môn học
  • Giảng viên và cách học
  • Biểu diễn thông tin trên máy tính
  • Kiến trúc chung của máy tính
  • Phần mềm
  • Phần mềm hỗ trợ gõ và làm việc với tiếng Việt trên máy tính
  • Các thao tác quản trị file đơn giản

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: