Chương Trình Dịch (K54TH-II)

Chưa có bình luận

Xin chào,

Đây là khóa học (nhập môn) Chương Trình Dịch, dành cho các bạn sinh viên năm thứ 4 chuyên ngành CNTT. Khóa học mở cho các lớp thuộc khóa 54 hoặc các khóa trước muốn cải thiện điểm số hoặc lấy đủ điểm để nhận đồ án, khóa được mở trong học kỳ hè, năm học 2015-2016, Trường ĐH Thủy Lợi.

Nội dụng chính của khóa học này gồm:

 • Giới thiệu về chương trình dịch
 • Các bước trong quá trình dịch bằng máy
 • Các khái niệm cơ sở về ngôn ngữ sử dụng trong môn học
 • Phân tích từ vựng
  • Sử dụng DFA vào phân tích từ vựng
 • Phân tích cú pháp
  • Biểu diễn cây phân tích cú pháp
  • Các chiến lược thử-sai trong phân tích cú pháp
  • Một số thuật toán phân tích cú pháp vạn năng
  • Một số thuật toán sinh automat phân tích cú pháp
 • Các vấn đề khác liên quan

Yêu cầu môn học:

 • Ngôn ngữ lập trình C# hoặc Java
 • Hiểu biết về tổ chức hoạt động của máy tính
 • Kiến thức về lý thuyết tính toán, automat và văn phạm
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Giảng viên: Trương Xuân Nam, email: truongxuannam@gmail.com

Chúc các bạn thành công!


Các nội dung chính của khóa học:

Bình luận: