Điểm quá trình môn Chương Trình Dịch của lớp K54-2

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Dưới đây là điểm quá trình của khóa học Chương Trình Dịch (dành cho Khóa 54, học kỳ hè năm học 2015-2016).

Kết quả này dựa trên tổng hợp của:

  • Kết quả làm bài tập
  • Trả lời câu hỏi của giảng viên trên lớp
  • Điểm danh
  • Thực hành

Hệ số điểm quá trình: 30% tổng số điểm (lớp thi cuối kỳ ngày 25 tháng 8 năm 2016).

TTMã số SVLớpHọ và tênĐiểm QT
1125106147154TH1Lê Vũ An6.5
2125106147454TH1Nguyễn Trọng Tuấn Anh6.5
3125106147754TH1Phạm Văn Bổng8.5
4125106147854TH1Nguyễn Hữu Chiến6.5
5125106147954TH1Tạ Văn Chinh7.5
6125106148454TH1Trần Quang Đạt9.5
7135106046155TH3Bùi Hữu Đoàn7.5
8105106030452TH1Phạm Văn Đức8.5
9105106031353TH1Vũ Trung Đức8
10125106149254TH1Nguyễn Đình Hà7.5
11135106074455TH3Vũ Trung Hiếu8.5
12135106076955TH1Nguyễn Thị Hoa8
13125106143254TH2Trần Quốc Hoàn7.5
14125106149654TH1Nguyễn Huy Hoàng7.5
15125106143454TH2Phan Thế Hoàng8.5
160951060063051TH2Bùi Công Hùng7.5
17135106089955TH3Mai Duy Hùng7.5
18135106129155TH3Nguyễn Phú Mạnh7.5
19135106147155TH3Nguyễn Văn Nhật6.5
20125106150754TH1Nguyễn Việt Phương7.5
21135106162455TH3Nguyễn Anh Quang9.5
22135106166555TH3Lê Đình Quyết7.5
23135106179655TH3Nguyễn Khắc Thái8
24105106148453TH1Vũ Ngọc Thăng6.5
25125106151254TH1Nguyễn Tử Thắng7.5
26135106202255TH1Nguyễn Thị Thanh Thúy9.5
27135106199355TH1Nguyễn Thị Hoài Thương10
28125106146654TH2Lại Xuân Trường7.5
29125106151954TH1Trần Văn Tú7.5
30115106006453TH2Phan Thế Tuấn7.5
31125106152254TH1Vũ Đình Tuyên8
32125106152654TH1Nguyễn Thị Hồng Yến8

Giảng viên, Trương Xuân Nam

Bình luận: