Các bài lưu

GameK56: Điểm cuối kỳ môn học

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Bảng dưới đây là điểm kết thúc môn học của lớp.

Ngày thi: thứ bảy, 16 tháng 6 năm 2018.

Chú ý: điểm chủ yếu dựa trên đánh giá đóng góp của từng cá nhân vào project chung của nhóm.

SBDMã sinh viênHọ và tênLớp quản lýMã đềĐiểm
11451062075Nguyễn Quốc Ân56TH-PM19.5
21451062125Hồ Quốc Anh56TH-PM15.5
31451062071Ngô Duy Anh56TH-PM19
41451061937Lương Xuân Ánh56TH-PM16
51451061984Nguyễn Xuân Bách56TH-KH25.5
61351060169Nguyễn Huy Bình56TH-PM25.5
71451062214Trần Thanh Cao56TH-PM28.5
81451062203Hoàng Ngọc Chiến56TH-PM26
91451062102Lương Văn Chung56TH-PM38.5
101451062238Phạm Cao Đài56TH-PM45.5
111451061974Vũ Thị Ngọc Diệp56TH-PM36
121451062220Nguyễn Đình Dũng56TH-KH38.5
131451061972Vũ Khương Duy56TH-PM38
141451062211Nguyễn Việt Hà56TH-KH47.5
151451062112Cù Hoàng Hải56TH-PM47.5
161451062159Nguyễn Xuân Hân56TH-PM48
171451062019Trần Quốc Hoàn56TH-PM59
181451061932Lê Việt Hoàng56TH-PM58.5
191451062038Phạm Gia Hùng56TH-KH58
201451061770Trần Đức Hùng56TH-PM58.5
211451082982Vũ Huy Hùng56TH-PM66.5
221451062039Đỗ Văn Huy56TH-PM60
231451062058Dương Ngọc Huyền56TH-PM66
241451062205Nguyễn Phạm Khanh56TH-PM66
251451061875Đào Văn Khoa56TH-PM77.5
261451062170Nguyễn Gia Khoa56TH-PM76
271451062047Nguyễn Đức Kiên56TH-PM79.5
281451062232Nguyễn Tùng Lâm56TH-PM78.5
291451062033Giàng A Lềnh56TH-KH86
301451061663Nguyễn Nhật Linh56TH-PM86
311451061906Phùng Đức Long56TH-KH87.5
321451061850Tạ Quang Long56TH-PM87
331451061858Nguyễn Thị Lụa56TH-PM97
341451062081Phan Văn Mạnh56TH-PM98
351451062189Trần Công Minh56TH-KH97
361451062182Nguyễn Quỳnh Nga56TH-PM99
371451061863Cấn Thị Ngần56TH-KH107
381451062150Nguyễn Văn Nghị56TH-PM108.5
391451061897Nguyễn Thị Ngọc56TH-KH109
401451061969Nguyễn Văn Nguyên56TH-PM104
411451061998Nguyễn Việt Phương56TH-PM117.5
421451062095Đặng Anh Quân56TH-PM117
431451062131Nguyễn Thành Quý56TH-PM119
441451061887Nguyễn Ngọc Quyết56TH-PM116
451451062151Nguyễn Duy Sim56TH-KH128.5
461451062092Bùi Hồng Sơn56TH-PM128
471451062024Phạm Ngọc Sơn56TH-PM127.5
481451062078Vũ Mạnh Sơn56TH-PM127.5
491451062072Nguyễn Đại Thắng56TH-PM138
501451062188Lê Thị Thành56TH-PM138
511451062098Trần Thị Thi56TH-KH138
521451061881Nguyễn Văn Thiện56TH-PM139.5
531451061905Phạm An Thiện56TH-KH149.5
541451061437Phạm Văn Thiệu56TH-PM145.5
551451061806Dương Thị Thúy56TH-KH148
561451062056Nguyễn Thị Thanh Thủy56TH-PM148.5
571451062157Nguyễn Văn Tiến56TH-PM157
581451062224Tống Văn Tiến56TH-PM157
591451061910Trịnh Quyết Tiến56TH-PM158.5
601451061949Nguyễn Đức Toàn56TH-PM158
611451061942Hoàng Thu Trang56TH-PM166
621451062202Nguyễn Phương Trung56TH-PM168.5
631451062082Nguyễn Quang Tú56TH-KH169
641451062073Lương Thanh Tùng56TH-PM168
651451062140Ngô Thanh Tùng56TH-PM176
661451062243Nguyễn Thế Tùng56TH-PM179.5
671451061767Trịnh Quý Việt56TH-PM178
681451061768Nguyễn Hoàng Vũ56TH-PM177

Giảng viên,

Trương Xuân Nam

Đọc tiếp...

Điểm số bài TEST 7 & FINAL

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Đây là kết quả chấm bài TEST 7 (ngày 24/11/2017). Chú ý:

 • Chỉ thông báo điểm những bạn có nộp bài và nộp bài đúng quy cách (đặt đúng tên bài, gửi đúng địa chỉ email, gửi trong thời gian quy định).
 • Bài có điểm tối đa là 100.
 • Cột cuối cùng là cột tổng điểm tích lũy, tính từ TEST 2 đến TEST 7, các bài test có hệ số điểm khác nhau nên tổng điểm tích lũy có phần lẻ.
 • Chúc mừng bạn Đặng Văn Việt (57TH2) đã có kết quả đột phá trong bài TEST 7 này để có bước nhảy từ vị trí số 6 lên vị trí số 3.
STTHọ và tênLớp Số điện thoạiEmailTest 7Total
2Bùi Quang Minh57TH1minhbq97@gmail.com65
3Đặng Văn Việt57TH2vietdv52@wru.vn60345.2
5Đào Văn Khoa56TH-PM0982204131khoadv42@wru.vn163
13Lê Thị Duyên57TH10898073851duyenlt52@wru.vn6
15Lê Viết Quyết58TH10969824672quyetlv62@wru.vn35359
16Lương Trọng Toàn57TH2toanlt52@wru.vn31
17Lương Văn Chung56TH-PM0903401724chunglv42@wru.vn20285
18Nguyễn Đăng Tuấn58PM01684489226dangtuan98.29@gmail.com35
19Nguyễn Đức Kiên56TH-PM01663641140kiennd42@wru.vn30287
20Nguyễn Duy Sim56TH-KH0963655416simnd42@wru.vn40
23Nguyễn Nhân Hiệu59TH20981682242nguyenhieu301199@gmail.com10
24Nguyễn Tất Đạt58PM01657962568datnt621@wru.vn15
31Nguyễn Xuân Phi58TH101647360055phinx62@wru.vn81
32Phạm An Thiện56TH-KH0989063640thienpa42@wru.vn30418
36Phạm Thanh Tùng58TH10976832573tungpt62@wru.vn20
37Phạm Văn Ngọc58PM0972092392ngocpv62@wru.vn35282.6
42Thiều Phan Chính58TH10971761930chinhtp62@wru.vn21187
43Trần Anh Quyền58TH20962389101quyenta62@wru.vn40
44Trần Đức Lương58PM0941278688luongtd62@wru.vn6
46Trần Quang Linh59KTĐ10973066803;0949561236tranquanglinh123@gmail.com60
48Trịnh Nguyễn Quốc Hưng58TH101652769595hungtnq62@wru.vn30
49Trịnh Quyết Tiến56TH-PM01654571869tientq42@wru.vn25231
51Trương Tuấn Dũngtruongtuandung@gmail.com30311
52Tưởng Thị Hồng Nhung58HTnhungtth62@wru.vn30281.2

Giảng viên

Trương Xuân Nam

Đọc tiếp...

Điểm số bài TEST 6

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Đây là kết quả chấm bài TEST 6 (ngày 17/11/2017). Chú ý:

 • Chỉ thông báo điểm những bạn có nộp bài và nộp bài đúng quy cách (đặt đúng tên bài, gửi đúng địa chỉ email, gửi trong thời gian quy định).
 • Bài có điểm tối đa là 100.
 • Cột cuối cùng là cột tổng điểm tích lũy, tính từ TEST 2 đến TEST 6, các bài test có hệ số điểm khác nhau nên tổng điểm tích lũy có phần lẻ.
STTHọ và tênLớp Số điện thoạiEmailTest 6Tổng
2Bùi Quang Minh57TH1minhbq97@gmail.com65
3Đặng Văn Việt57TH2vietdv52@wru.vn5225.2
5Đào Văn Khoa56TH-PM0982204131khoadv42@wru.vn5163
13Lê Thị Duyên57TH10898073851duyenlt52@wru.vn6
15Lê Viết Quyết58TH10969824672quyetlv62@wru.vn25289
16Lương Trọng Toàn57TH2toanlt52@wru.vn31
17Lương Văn Chung56TH-PM0903401724chunglv42@wru.vn5245
18Nguyễn Đăng Tuấn58PM01684489226dangtuan98.29@gmail.com35
19Nguyễn Đức Kiên56TH-PM01663641140kiennd42@wru.vn30227
20Nguyễn Duy Sim56TH-KH0963655416simnd42@wru.vn40
23Nguyễn Nhân Hiệu59TH20981682242nguyenhieu301199@gmail.com10
24Nguyễn Tất Đạt58PM01657962568datnt621@wru.vn15
31Nguyễn Xuân Phi58TH101647360055phinx62@wru.vn81
32Phạm An Thiện56TH-KH0989063640thienpa42@wru.vn40358
36Phạm Thanh Tùng58TH10976832573tungpt62@wru.vn20
37Phạm Văn Ngọc58PM0972092392ngocpv62@wru.vn27212.6
42Thiều Phan Chính58TH10971761930chinhtp62@wru.vn30145
43Trần Anh Quyền58TH20962389101quyenta62@wru.vn40
44Trần Đức Lương58PM0941278688luongtd62@wru.vn6
46Trần Quang Linh59KTĐ10973066803;0949561236tranquanglinh123@gmail.com60
48Trịnh Nguyễn Quốc Hưng58TH101652769595hungtnq62@wru.vn30
49Trịnh Quyết Tiến56TH-PM01654571869tientq42@wru.vn25181
51Trương Tuấn Dũngtruongtuandung@gmail.com15251
52Tưởng Thị Hồng Nhung58HTnhungtth62@wru.vn0221.2

Giảng viên

Trương Xuân Nam

Đọc tiếp...

Điểm số bài TEST 5

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Đây là kết quả chấm bài TEST 5 (ngày 10/11/2017). Chú ý:

 • Chỉ thông báo điểm những bạn có nộp bài và nộp bài đúng quy cách (đặt đúng tên bài, gửi đúng địa chỉ email, gửi trong thời gian quy định).
 • Bài có điểm tối đa là 100.
STTHọ và tênLớp Số điện thoạiEmailTest 5
3Đặng Văn Việt57TH2vietdv52@wru.vn50
13Lê Thị Duyên57TH10898073851duyenlt52@wru.vn0
15Lê Viết Quyết58TH10969824672quyetlv62@wru.vn50
17Lương Văn Chung56TH-PM0903401724chunglv42@wru.vn65
19Nguyễn Đức Kiên56TH-PM01663641140kiennd42@wru.vn0
32Phạm An Thiện56TH-KH0989063640thienpa42@wru.vn40
37Phạm Văn Ngọc58PM0972092392ngocpv62@wru.vn50
49Trịnh Quyết Tiến56TH-PM01654571869tientq42@wru.vn50
51Trương Tuấn Dũngtruongtuandung@gmail.com40
52Tưởng Thị Hồng Nhung58HTnhungtth62@wru.vn47

Giảng viên

Trương Xuân Nam

Đọc tiếp...

Điểm số bài TEST 4

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Đây là kết quả chấm bài TEST 4 (ngày 3/11/2017). Chú ý:

 • Chỉ thông báo điểm những bạn có nộp bài và nộp bài đúng quy cách (đặt đúng tên bài, gửi đúng địa chỉ email, gửi trong thời gian quy định).
 • Bài có điểm tối đa là 100.
STTHọ và tênLớp Số điện thoạiEmailTest 4
3Đặng Văn Việt57TH2vietdv52@wru.vn10
5Đào Văn Khoa56TH-PM0982204131khoadv42@wru.vn45
15Lê Viết Quyết58TH10969824672quyetlv62@wru.vn25
17Lương Văn Chung56TH-PM0903401724chunglv42@wru.vn40
19Nguyễn Đức Kiên56TH-PM01663641140kiennd42@wru.vn70
32Phạm An Thiện56TH-KH0989063640thienpa42@wru.vn65
37Phạm Văn Ngọc58PM0972092392ngocpv62@wru.vn30
42Thiều Phan Chính58TH10971761930chinhtp62@wru.vn10
46Trần Quang Linh59KTĐ10973066803;0949561236tranquanglinh123@gmail.com5
51Trương Tuấn Dũngtruongtuandung@gmail.com40
52Tưởng Thị Hồng Nhung58HTnhungtth62@wru.vn75

Giảng viên

Trương Xuân Nam

Đọc tiếp...

Điểm số bài TEST 3

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Đây là kết quả chấm bài TEST 3 (ngày 27/10/2017). Chú ý:

 • Chỉ thông báo điểm những bạn có nộp bài và nộp bài đúng quy cách (đặt đúng tên bài, gửi đúng địa chỉ email, gửi trong thời gian quy định).
 • Bài có điểm tối đa là 100.
STTHọ và tênLớp Số điện thoạiEmailTest 3
3Đặng Văn Việt57TH2vietdv52@wru.vn56
5Đào Văn Khoa56TH-PM0982204131khoadv42@wru.vn30
13Lê Thị Duyên57TH10898073851duyenlt52@wru.vn5
15Lê Viết Quyết58TH10969824672quyetlv62@wru.vn55
16Lương Trọng Toàn57TH2toanlt52@wru.vn5
17Lương Văn Chung56TH-PM0903401724chunglv42@wru.vn30
19Nguyễn Đức Kiên56TH-PM01663641140kiennd42@wru.vn25
20Nguyễn Duy Sim56TH-KH0963655416simnd42@wru.vn25
31Nguyễn Xuân Phi58TH101647360055phinx62@wru.vn30
32Phạm An Thiện56TH-KH0989063640thienpa42@wru.vn55
37Phạm Văn Ngọc58PM0972092392ngocpv62@wru.vn10
42Thiều Phan Chính58TH10971761930chinhtp62@wru.vn35
44Trần Đức Lương58PM0941278688luongtd62@wru.vn5
49Trịnh Quyết Tiến56TH-PM01654571869tientq42@wru.vn30
51Trương Tuấn Dũngtruongtuandung@gmail.com45
52Tưởng Thị Hồng Nhung58HTnhungtth62@wru.vn5

Giảng viên

Trương Xuân Nam

Đọc tiếp...

Điểm số bài TEST 2

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Đây là kết quả chấm bài TEST 2 (ngày 20/10/2017). Chú ý:

 • Chỉ thông báo điểm những bạn có nộp bài và nộp bài đúng quy cách (đặt đúng tên bài, gửi đúng địa chỉ email, gửi trong thời gian quy định).
 • Bài có điểm tối đa là 100.
STTHọ và tênLớp Số điện thoạiEmailTest 2
2Bùi Quang Minh57TH1minhbq97@gmail.com65
4Đặng Văn Việt57TH2vietdv52@wru.vn55
6Đào Văn Khoa56TH-PM0982204131khoadv42@wru.vn55
14Lê Thị Duyên57TH10898073851duyenlt52@wru.vn0
16Lê Viết Quyết58TH10969824672quyetlv62@wru.vn63
18Lương Trọng Toàn57TH2toanlt52@wru.vn25
19Lương Văn Chung56TH-PM0903401724chunglv42@wru.vn40
23Nguyễn Đăng Tuấn58PM01684489226dangtuan98.29@gmail.com35
24Nguyễn Đức Kiên56TH-PM01663641140kiennd42@wru.vn45
25Nguyễn Duy Sim56TH-KH0963655416simnd42@wru.vn10
28Nguyễn Nhân Hiệu59TH20981682242nguyenhieu301199@gmail.com10
29Nguyễn Tất Đạt58PM01657962568datnt621@wru.vn15
37Nguyễn Xuân Phi58TH101647360055phinx62@wru.vn45
38Phạm An Thiện56TH-KH0989063640thienpa42@wru.vn65
42Phạm Thanh Tùng58TH10976832573tungpt62@wru.vn20
43Phạm Văn Ngọc58PM0972092392ngocpv62@wru.vn30
48Thiều Phan Chính58TH10971761930chinhtp62@wru.vn35
49Trần Anh Quyền58TH20962389101quyenta62@wru.vn40
53Trần Quang Linh59KTĐ10973066803;0949561236tranquanglinh123@gmail.com53
56Trịnh Nguyễn Quốc Hưng58TH101652769595hungtnq62@wru.vn30
57Trịnh Quyết Tiến56TH-PM01654571869tientq42@wru.vn20
59Trương Tuấn Dũngtruongtuandung@gmail.com50
60Tưởng Thị Hồng Nhung58HTnhungtth62@wru.vn35

Giảng viên

Trương Xuân Nam

Đọc tiếp...