Điểm số bài TEST 3

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Đây là kết quả chấm bài TEST 3 (ngày 27/10/2017). Chú ý:

  • Chỉ thông báo điểm những bạn có nộp bài và nộp bài đúng quy cách (đặt đúng tên bài, gửi đúng địa chỉ email, gửi trong thời gian quy định).
  • Bài có điểm tối đa là 100.
STTHọ và tênLớpSố điện thoạiEmailTest 3
3Đặng Văn Việt57TH2vietdv52@wru.vn56
5Đào Văn Khoa56TH-PM0982204131khoadv42@wru.vn30
13Lê Thị Duyên57TH10898073851duyenlt52@wru.vn5
15Lê Viết Quyết58TH10969824672quyetlv62@wru.vn55
16Lương Trọng Toàn57TH2toanlt52@wru.vn5
17Lương Văn Chung56TH-PM0903401724chunglv42@wru.vn30
19Nguyễn Đức Kiên56TH-PM01663641140kiennd42@wru.vn25
20Nguyễn Duy Sim56TH-KH0963655416simnd42@wru.vn25
31Nguyễn Xuân Phi58TH101647360055phinx62@wru.vn30
32Phạm An Thiện56TH-KH0989063640thienpa42@wru.vn55
37Phạm Văn Ngọc58PM0972092392ngocpv62@wru.vn10
42Thiều Phan Chính58TH10971761930chinhtp62@wru.vn35
44Trần Đức Lương58PM0941278688luongtd62@wru.vn5
49Trịnh Quyết Tiến56TH-PM01654571869tientq42@wru.vn30
51Trương Tuấn Dũngtruongtuandung@gmail.com45
52Tưởng Thị Hồng Nhung58HTnhungtth62@wru.vn5

Giảng viên

Trương Xuân Nam

Bình luận: