Olympic Tin Học (mùa 2017)

Chưa có bình luận

Xin chào,

Khóa học Olympic Tin Học dành cho sinh viên yêu thích CNTT của Trường ĐH Thủy Lợi.

Môn học sử dụng lập trình C/C++ và các kiến thức thuật toán để giải quyết các bài toán khó trong lập trình và cuộc sống, phục vụ cho kỳ thi olympic Tin Học tại thành phố Hồ Chí Minh đầu tháng 12 năm 2017.

Nội dụng chính của khóa học này gồm:

  • Duyệt, vét cạn, đệ quy, quay lui
  • Thuật toán tham lam, nhánh cận
  • Quy hoạch động
  • Lý thuyết trò chơi
  • Các thuật toán trên đồ thị
  • Xử lý chuỗi
  • Các cấu trúc dữ liệu nâng cao

Yêu cầu môn học:

  • Kiến thức về toán và logic
  • Kiến thức về lập trình C/C++
  • Kiến thức về thuật toán, cấu trúc dữ liệu, đồ thị

Giảng viên: Trương Xuân Nam, email: truongxuannam@gmail.com

Chúc các bạn thành công!


Các nội dung chính của khóa học:

Bình luận: