Điểm số bài TEST 2

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Đây là kết quả chấm bài TEST 2 (ngày 20/10/2017). Chú ý:

  • Chỉ thông báo điểm những bạn có nộp bài và nộp bài đúng quy cách (đặt đúng tên bài, gửi đúng địa chỉ email, gửi trong thời gian quy định).
  • Bài có điểm tối đa là 100.
STTHọ và tênLớpSố điện thoạiEmailTest 2
2Bùi Quang Minh57TH1minhbq97@gmail.com65
4Đặng Văn Việt57TH2vietdv52@wru.vn55
6Đào Văn Khoa56TH-PM0982204131khoadv42@wru.vn55
14Lê Thị Duyên57TH10898073851duyenlt52@wru.vn0
16Lê Viết Quyết58TH10969824672quyetlv62@wru.vn63
18Lương Trọng Toàn57TH2toanlt52@wru.vn25
19Lương Văn Chung56TH-PM0903401724chunglv42@wru.vn40
23Nguyễn Đăng Tuấn58PM01684489226dangtuan98.29@gmail.com35
24Nguyễn Đức Kiên56TH-PM01663641140kiennd42@wru.vn45
25Nguyễn Duy Sim56TH-KH0963655416simnd42@wru.vn10
28Nguyễn Nhân Hiệu59TH20981682242nguyenhieu301199@gmail.com10
29Nguyễn Tất Đạt58PM01657962568datnt621@wru.vn15
37Nguyễn Xuân Phi58TH101647360055phinx62@wru.vn45
38Phạm An Thiện56TH-KH0989063640thienpa42@wru.vn65
42Phạm Thanh Tùng58TH10976832573tungpt62@wru.vn20
43Phạm Văn Ngọc58PM0972092392ngocpv62@wru.vn30
48Thiều Phan Chính58TH10971761930chinhtp62@wru.vn35
49Trần Anh Quyền58TH20962389101quyenta62@wru.vn40
53Trần Quang Linh59KTĐ10973066803;0949561236tranquanglinh123@gmail.com53
56Trịnh Nguyễn Quốc Hưng58TH101652769595hungtnq62@wru.vn30
57Trịnh Quyết Tiến56TH-PM01654571869tientq42@wru.vn20
59Trương Tuấn Dũngtruongtuandung@gmail.com50
60Tưởng Thị Hồng Nhung58HTnhungtth62@wru.vn35

Giảng viên

Trương Xuân Nam

Bình luận: