Điểm số bài TEST 6

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Đây là kết quả chấm bài TEST 6 (ngày 17/11/2017). Chú ý:

  • Chỉ thông báo điểm những bạn có nộp bài và nộp bài đúng quy cách (đặt đúng tên bài, gửi đúng địa chỉ email, gửi trong thời gian quy định).
  • Bài có điểm tối đa là 100.
  • Cột cuối cùng là cột tổng điểm tích lũy, tính từ TEST 2 đến TEST 6, các bài test có hệ số điểm khác nhau nên tổng điểm tích lũy có phần lẻ.
STTHọ và tênLớpSố điện thoạiEmailTest 6Tổng
2Bùi Quang Minh57TH1minhbq97@gmail.com65
3Đặng Văn Việt57TH2vietdv52@wru.vn5225.2
5Đào Văn Khoa56TH-PM0982204131khoadv42@wru.vn5163
13Lê Thị Duyên57TH10898073851duyenlt52@wru.vn6
15Lê Viết Quyết58TH10969824672quyetlv62@wru.vn25289
16Lương Trọng Toàn57TH2toanlt52@wru.vn31
17Lương Văn Chung56TH-PM0903401724chunglv42@wru.vn5245
18Nguyễn Đăng Tuấn58PM01684489226dangtuan98.29@gmail.com35
19Nguyễn Đức Kiên56TH-PM01663641140kiennd42@wru.vn30227
20Nguyễn Duy Sim56TH-KH0963655416simnd42@wru.vn40
23Nguyễn Nhân Hiệu59TH20981682242nguyenhieu301199@gmail.com10
24Nguyễn Tất Đạt58PM01657962568datnt621@wru.vn15
31Nguyễn Xuân Phi58TH101647360055phinx62@wru.vn81
32Phạm An Thiện56TH-KH0989063640thienpa42@wru.vn40358
36Phạm Thanh Tùng58TH10976832573tungpt62@wru.vn20
37Phạm Văn Ngọc58PM0972092392ngocpv62@wru.vn27212.6
42Thiều Phan Chính58TH10971761930chinhtp62@wru.vn30145
43Trần Anh Quyền58TH20962389101quyenta62@wru.vn40
44Trần Đức Lương58PM0941278688luongtd62@wru.vn6
46Trần Quang Linh59KTĐ10973066803;0949561236tranquanglinh123@gmail.com60
48Trịnh Nguyễn Quốc Hưng58TH101652769595hungtnq62@wru.vn30
49Trịnh Quyết Tiến56TH-PM01654571869tientq42@wru.vn25181
51Trương Tuấn Dũngtruongtuandung@gmail.com15251
52Tưởng Thị Hồng Nhung58HTnhungtth62@wru.vn0221.2

Giảng viên

Trương Xuân Nam

Bình luận: