Điểm số bài TEST 4

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Đây là kết quả chấm bài TEST 4 (ngày 3/11/2017). Chú ý:

  • Chỉ thông báo điểm những bạn có nộp bài và nộp bài đúng quy cách (đặt đúng tên bài, gửi đúng địa chỉ email, gửi trong thời gian quy định).
  • Bài có điểm tối đa là 100.
STTHọ và tênLớpSố điện thoạiEmailTest 4
3Đặng Văn Việt57TH2vietdv52@wru.vn10
5Đào Văn Khoa56TH-PM0982204131khoadv42@wru.vn45
15Lê Viết Quyết58TH10969824672quyetlv62@wru.vn25
17Lương Văn Chung56TH-PM0903401724chunglv42@wru.vn40
19Nguyễn Đức Kiên56TH-PM01663641140kiennd42@wru.vn70
32Phạm An Thiện56TH-KH0989063640thienpa42@wru.vn65
37Phạm Văn Ngọc58PM0972092392ngocpv62@wru.vn30
42Thiều Phan Chính58TH10971761930chinhtp62@wru.vn10
46Trần Quang Linh59KTĐ10973066803;0949561236tranquanglinh123@gmail.com5
51Trương Tuấn Dũngtruongtuandung@gmail.com40
52Tưởng Thị Hồng Nhung58HTnhungtth62@wru.vn75

Giảng viên

Trương Xuân Nam

Bình luận: