Điểm số bài TEST 5

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Đây là kết quả chấm bài TEST 5 (ngày 10/11/2017). Chú ý:

  • Chỉ thông báo điểm những bạn có nộp bài và nộp bài đúng quy cách (đặt đúng tên bài, gửi đúng địa chỉ email, gửi trong thời gian quy định).
  • Bài có điểm tối đa là 100.
STTHọ và tênLớpSố điện thoạiEmailTest 5
3Đặng Văn Việt57TH2vietdv52@wru.vn50
13Lê Thị Duyên57TH10898073851duyenlt52@wru.vn0
15Lê Viết Quyết58TH10969824672quyetlv62@wru.vn50
17Lương Văn Chung56TH-PM0903401724chunglv42@wru.vn65
19Nguyễn Đức Kiên56TH-PM01663641140kiennd42@wru.vn0
32Phạm An Thiện56TH-KH0989063640thienpa42@wru.vn40
37Phạm Văn Ngọc58PM0972092392ngocpv62@wru.vn50
49Trịnh Quyết Tiến56TH-PM01654571869tientq42@wru.vn50
51Trương Tuấn Dũngtruongtuandung@gmail.com40
52Tưởng Thị Hồng Nhung58HTnhungtth62@wru.vn47

Giảng viên

Trương Xuân Nam

Bình luận: