Olympic-2022, buổi 5: Kiểm tra 1

Chưa có bình luận

Đã có kết quả của buổi kiểm tra 1. Nhìn chung 3 bài tập khá đơn giản với vài trick nhỏ. Tuy nhiên nhiều bạn có vẻ khá khớp và chọn cách tiếp cận chưa phù hợp. Trong quá trình học chúng ta sẽ điều chỉnh dần dần.

#Mã SVTên SVLớpBài 1Bài 2Bài 3Tổng
11851160076Từ Việt Thảo60HT80100909
22151062831Trần Tuấn Minh63CNTT48080607.2
31951061063Trần Quốc Toản61PM28090306.3
42151062726Nguyễn Văn Chinh63CNTT.NB6050204.1
52151173812Nguyễn Tấn Phong63KTPM11001203.8
62051063523Lương Văn Nam62PM25050203.8
71951061104Hoàng Lê Tùng61TH24060203.8
82051063510Tạ Minh Quang62PM11001003.3
92151260827Bùi Trung Quốc63TTNT700303.3
102051060527Lương Chung Hội62TH.NB600202.6
112051063451Nguyễn Tuấn Vũ62TH.NB602002.4
122051063918Nguyen Viet Hoang62TH.NB60001.8
132051063818Nguyễn Văn Trung62TH260001.8
141951060878Nguyễn Hải Nam61TH560001.8
152151160535Hạ Quang Dũng63HTTT160001.8
162151264696Chu Công Xuân63TTNT60001.8
172051069019Trần Quang Anh62TH36001.1

Giảng viên,

Trương Xuân Nam

Bình luận: