GameK56: Điểm cuối kỳ môn học

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Bảng dưới đây là điểm kết thúc môn học của lớp.

Ngày thi: thứ bảy, 16 tháng 6 năm 2018.

Chú ý: điểm chủ yếu dựa trên đánh giá đóng góp của từng cá nhân vào project chung của nhóm.

SBDMã sinh viênHọ và tênLớp quản lýMã đềĐiểm
11451062075Nguyễn Quốc Ân56TH-PM19.5
21451062125Hồ Quốc Anh56TH-PM15.5
31451062071Ngô Duy Anh56TH-PM19
41451061937Lương Xuân Ánh56TH-PM16
51451061984Nguyễn Xuân Bách56TH-KH25.5
61351060169Nguyễn Huy Bình56TH-PM25.5
71451062214Trần Thanh Cao56TH-PM28.5
81451062203Hoàng Ngọc Chiến56TH-PM26
91451062102Lương Văn Chung56TH-PM38.5
101451062238Phạm Cao Đài56TH-PM45.5
111451061974Vũ Thị Ngọc Diệp56TH-PM36
121451062220Nguyễn Đình Dũng56TH-KH38.5
131451061972Vũ Khương Duy56TH-PM38
141451062211Nguyễn Việt Hà56TH-KH47.5
151451062112Cù Hoàng Hải56TH-PM47.5
161451062159Nguyễn Xuân Hân56TH-PM48
171451062019Trần Quốc Hoàn56TH-PM59
181451061932Lê Việt Hoàng56TH-PM58.5
191451062038Phạm Gia Hùng56TH-KH58
201451061770Trần Đức Hùng56TH-PM58.5
211451082982Vũ Huy Hùng56TH-PM66.5
221451062039Đỗ Văn Huy56TH-PM60
231451062058Dương Ngọc Huyền56TH-PM66
241451062205Nguyễn Phạm Khanh56TH-PM66
251451061875Đào Văn Khoa56TH-PM77.5
261451062170Nguyễn Gia Khoa56TH-PM76
271451062047Nguyễn Đức Kiên56TH-PM79.5
281451062232Nguyễn Tùng Lâm56TH-PM78.5
291451062033Giàng A Lềnh56TH-KH86
301451061663Nguyễn Nhật Linh56TH-PM86
311451061906Phùng Đức Long56TH-KH87.5
321451061850Tạ Quang Long56TH-PM87
331451061858Nguyễn Thị Lụa56TH-PM97
341451062081Phan Văn Mạnh56TH-PM98
351451062189Trần Công Minh56TH-KH97
361451062182Nguyễn Quỳnh Nga56TH-PM99
371451061863Cấn Thị Ngần56TH-KH107
381451062150Nguyễn Văn Nghị56TH-PM108.5
391451061897Nguyễn Thị Ngọc56TH-KH109
401451061969Nguyễn Văn Nguyên56TH-PM104
411451061998Nguyễn Việt Phương56TH-PM117.5
421451062095Đặng Anh Quân56TH-PM117
431451062131Nguyễn Thành Quý56TH-PM119
441451061887Nguyễn Ngọc Quyết56TH-PM116
451451062151Nguyễn Duy Sim56TH-KH128.5
461451062092Bùi Hồng Sơn56TH-PM128
471451062024Phạm Ngọc Sơn56TH-PM127.5
481451062078Vũ Mạnh Sơn56TH-PM127.5
491451062072Nguyễn Đại Thắng56TH-PM138
501451062188Lê Thị Thành56TH-PM138
511451062098Trần Thị Thi56TH-KH138
521451061881Nguyễn Văn Thiện56TH-PM139.5
531451061905Phạm An Thiện56TH-KH149.5
541451061437Phạm Văn Thiệu56TH-PM145.5
551451061806Dương Thị Thúy56TH-KH148
561451062056Nguyễn Thị Thanh Thủy56TH-PM148.5
571451062157Nguyễn Văn Tiến56TH-PM157
581451062224Tống Văn Tiến56TH-PM157
591451061910Trịnh Quyết Tiến56TH-PM158.5
601451061949Nguyễn Đức Toàn56TH-PM158
611451061942Hoàng Thu Trang56TH-PM166
621451062202Nguyễn Phương Trung56TH-PM168.5
631451062082Nguyễn Quang Tú56TH-KH169
641451062073Lương Thanh Tùng56TH-PM168
651451062140Ngô Thanh Tùng56TH-PM176
661451062243Nguyễn Thế Tùng56TH-PM179.5
671451061767Trịnh Quý Việt56TH-PM178
681451061768Nguyễn Hoàng Vũ56TH-PM177

Giảng viên,

Trương Xuân Nam

Bình luận: