Olympic-2022, buổi 7: Kiểm tra 2

Chưa có bình luận

Đã có kết quả của buổi kiểm tra 2.

#Mã SVTên SVLớpBài 1Bài 2Bài 3Vòng 2
11851160076Tu Viet Thao60HT10085517.6
21951061063Trần Quốc Toản61PM210050305.7
32151062831Trần Tuấn Minh63CNTT4608504.4
42051063510Tạ Minh Quang62PM1608504.4
52051063523Luong Van Nam62PM2085313.8
62051063451Nguyễn Tuấn Vũ62TH.NB6050103.7
71951061104Hoàng Lê Tùng61TH208502.6
82051060527Lương Chung Hội62TH.NB06502
92051063950Nguyễn Đức Phong62PM205101.5
102151062726Nguyễn Văn Chinh63CNTT.NB03000.9
112051069019Trần Quang Anh62TH1500.2
122151260827Bùi Trung Quốc63TTNT1000
131951060878Nguyễn Hải Nam61TH51000
142051063918Nguyen Viet Hoang62TH.NB1000

Giảng viên,

Trương Xuân Nam

Bình luận: