Tin Đại Cương (C++, lớp N04, học kỳ phụ 2015)

Chưa có bình luận

Xin chào,

Đây là khóa học Tin Đại Cương (C++), dành cho các bạn đăng ký lớp N04, học lại ở kỳ phụ, năm học 2014-2015, Trường ĐH Thủy Lợi.

Nội dụng chính của khóa học này gồm:

  • Giới thiệu về máy tính và lập trình, khái niệm thuật toán
  • Các khái niệm cơ bản của ngôn ngữ lập trình C++
  • Các loại cấu trúc điều khiển thông dụng: tuần tự, lặp, rẽ nhánh
  • Kiểu dữ liệu cấu trúc, string, vector
  • Lập trình minh họa thuật giải một số bài toán thông dụng trong Toán học, Khoa học và Kỹ thuật

Yêu cầu môn học:

  • Biết sử dụng máy tính, email, internet
  • Có kiến thức cơ bản về Toán và Logic

Giảng viên: Trương Xuân Nam, email: truongxuannam@gmail.com

Chúc các bạn thành công!


Các nội dung chính của khóa học:

Bình luận: