Điểm quá trình môn Tin Đại Cương (lớp N04, học kỳ phụ 2015)

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Dưới đây là điểm quá trình của khóa học Tin Đại Cương (C++, lớp N04, học kỳ phụ 2015).

Kết quả này dựa trên tổng hợp của:

  • Làm bài kiểm tra trên lớp
  • Chữa bài tập trên lớp
  • Nộp bài tập thực hành (qua email hoặc qua bài làm trên giấy)
  • Điểm danh
TTMã sinh viênLớpHọ và TênĐiểm
1135TB327556CDTô Tiến Hoàn3
2121C65022354CD-C2Vũ Minh Quang8
3121C65009454CD-C1Nguyễn Ngọc Thắng3
4135NH330956CDMùa A Vĩnh(NH)3
5145109087556MT2Bùi Tuấn Anh9
6135101015255C-ĐKTVũ Văn Biên8
7135110022155HPNguyễn Thị Thu Chung8
8135111026555CT1Đinh Xuân Cường7
9135101026755C-XD1Nguyễn Mạnh Cường7
10135111031655CT1Nguyễn Ngọc Dũng8.5
11135101035655C-TL3Nguyễn Văn Dưỡng7
12145114058756QLXD2Nguyễn Thị Anh Đào8
13145113030856GT2Lê Văn Giang8
14145104028556CX1Phạm Thị Hảo9
15135102065955N1Phạm Thúy Hằng9
16135101071255C-TL1Lê Thị Thu Hiền8
17135102075155N1Nguyễn Trung Hiếu5
18145106203856TH1Phạm Gia Hùng8
19145104128556CX1Nguyễn Hoàng Kiên8
20115401171753QLXDLê Thị Hương Lan9
21135106117655TH3Trần Thị Linh10
22145107080756CTNBùi Thị Phương8
23125101043054C-TL2Phạm Thị Phương8
24145101229256C1Nguyễn Công Sơn8
25135101186755C-TL3Hồ Minh Thành7
26135101193955C-TL2Âu Văn Thơ8
27115107189153CTNNguyễn Xuân Tiến8
28135101209955C-XD2Hoàng Văn Toản7
29135101219555C-XD1Nguyễn Thành Trung7
30135110220755HPTrần Thanh Trường8
31145115316056TD-BDNguyễn Xuân Tuân8
32125112107254KTĐ-TĐHĐỗ Văn Tuấn9
33135104227455D2Trần Anh Tuấn10

Giảng viên, Trương Xuân Nam

Bình luận: