Chương Trình Dịch (K53TH-II)

1 bình luận

Xin chào,

Đây là khóa học (nhập môn) Chương Trình Dịch, dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành CNTT. Khóa học mở cho các lớp thuộc khóa 53, học kỳ 2, năm học 2014-2015, Trường ĐH Thủy Lợi.

Nội dụng chính của khóa học này gồm:

 • Giới thiệu về chương trình dịch
 • Các bước trong quá trình dịch bằng máy
 • Các khái niệm cơ sở về ngôn ngữ
 • Bộ phân tích từ vựng
  • Sử dụng DFA vào phân tích từ vựng
 • Bộ phân tích cú pháp
  • Biểu diễn cây phân tích cú pháp
  • Các thuật toán thử-sai trong phân tích cú pháp
  • Các thuật toán phân tích cú pháp vạn năng
  • Các thuật toán sinh automat phân tích cú pháp
 • Các vấn đề khác liên quan

Yêu cầu môn học:

 • Ngôn ngữ lập trình C# hoặc Java
 • Hiểu biết về tổ chức hoạt động của máy tính
 • Kiến thức về lý thuyết tính toán, automat và văn phạm
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Giảng viên: Trương Xuân Nam, email: truongxuannam@gmail.com

Chúc các bạn thành công!


Các nội dung chính của khóa học:

1 bình luận cho Chương Trình Dịch (K53TH-II)

 • phuong anh  says:

  e thua thay van chua co diem qua trinh a

Bình luận: